Tag Archives: Kränkande fotografering

Kränkande fotografering

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment