Vägen tillbaka för unga som har begått brott

För de allra flesta unga som begår brott är det en engångsföreteelse, men det finns de som fortsätter och trappar upp sin kriminalitet, ofta redan i unga år. Vi måste hjälpa dessa unga människor bättre, inte bara för att det skulle innebära ett bättre liv för dem utan också för att det skulle minska brottsligheten.

Centerpartiet har ett antal förslag på hur vi ska hjälpa unga lagöverträdare för att förhindra att de glider in i en kriminell livsstil.

Sluten ungdomsvård ska användas för vård av unga personer som har begått riktigt grova brott. I fall där brottet är för grovt för att döma till ungdomstjänst eller öppen ungdomsvård men inte tillräckligt grovt för att sluten ungdomsvård ska kunna utdömas behövs dock alternativ. Övervakad frihetsbegränsning i hemmet under kvällar och helger är bättre än inlåsning på institution. Detta ska kombineras med ändamålsenlig vård och behandling, samtidigt som eventuella studier eller jobb kan fortgå.

Enligt en rapport från Barnombudsmannen häktas allt fler unga mellan 15 och 17 år i väntan på rättegång. Många har restriktioner och sitter häktade under lång tid. Det är inte acceptabelt när barn sätts i vanliga häkten, men i vissa fall måste de ändå frihetsberövas till exempel för att förhindra att de försvårar utredningen. Häktning av personer under 18 år skulle kunna lösas inom sluten ungdomsvård eller särskilda ungdomshäkten. Vi behöver också överväga en maxtid för häktning av barn.

Vi vill också se över om förhör under utredningstiden kan tas upp i domstol i närvaro av försvarare. Sådana förhör skulle bli ett starkt bevis i rättegången även om den åtalade eller vittnen ändrar sig i jämförelse med vad de sagt i förhöret. På det sättet borde häktesrestriktionerna kunna begränsas till en kortare period.

Centerpartiet vill inte att våra fängelser ska vara en skola i att begå brott utan istället en hjälp till att komma vidare utan att återfalla i kriminalitet. När yngre människor döms till fängelse är det viktigt att de inte sitter tillsammans med intagna som redan har en kriminell livsstil. Därför vill vi ha ett system där fängelserna skiljer på yngre och äldre brottslingar.

Samhället måste ha kraft, resurser och befogenheter att hjälpa unga människor på väg in på en kriminell bana. Det handlar just om att hjälpa. Det är det viktiga. Det är viktigt för att förhindra fortsatt brottslighen, men det är också viktigt för den unga personen och för att han eller hon ska komma på rätt köl, få en ny chans att utbilda sig, få ett jobb och leva ett laglydigt liv.

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.