Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Motivering

Idén är inte ny, redan i slutet av 50-talet föreslog Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse.

Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången. På 80-talet väcktes idén till liv av den norska diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. 1993 fattade Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon. Trots detta blev det aldrig något
traktat och idén föll i glömska.

Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget och Sverige bör ta täten i det nordiska arbetet för att skapa en kärnvapenfri zon. Liksom de senaste 50 åren så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land har kärnvapen stationerade på sitt territorium. Trots detta är argumenten för en traktatfäst kärnvapenfri zon mycket starka.

Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Stockholm den 26 september 2012
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Gör Norden till en kärnvapenfri zon

 1. Leif Lindau says:

  Vad jag vet är väl Norden , och har alltid varit en kärnvapenfri zon. Så vad är det för mening med att lägga möda på detta nu?

  De enda säkra kärnvapen som funnits i Norden är U137 från Sovjet som trängde in i Karlskrona och som vanligt frågade Sovjet inte om lov för detta. Denna var en diesel-elektriskt driven ubåt med kärnvapentorpeder för attack mot t ex civila mål.

  Det sovjetiska förslaget att Norden skulle vara en kärnvapenfri zon var en del av Sovjets generella förslag att i Europa skulle Sovjet ensamma få ha kärnvapen. Ofattbart nog fanns det svenskar som tyckte det var ett bra förslag. De sovjetiska krigsplanerna var att använda kärnvapnen mot civila mål i Norden. Hur du kan erinra om detta som något positivt gör mig mållös, tycker du verkligen att det skulle varit bra att stödja Sovjet strävan att ensamma ha möjlighet att jämna nordiska städer med marken och steka nordbor till döds.

  En atomubåt är en ubåt som drivs av en kärnreaktor och behöver ej ha kärnvapen. Det du menar är nog kärnvapenbestyckade ubåtar. Ryska sådana finnes i Östersjön och har enligt tidigare fri rättighet att passera t ex Öresund och då befinner de sig i Norden. Så då får du försöka förhandla om Öresundstraktaten.

  Jag vill med detta råda dig till att innan du skriver på din blogg, skaffa dig litet faktakunskap.

 2. Kampen mot kärnvapen är ständigt aktuell. Så gott som hela södra halvklotet har utropat sig som kärnvapenfri zon: Hela Sydamerika, hela Afrika, hela Oceanien, hela Mellanamerika, Sydostasien och Antarktis. Så vore det så konstigt om vi även fattade beslut om att göra Norden till en kärnvapenfri zon?

  Detta är inte enbart ett blogginlägg, utan det är en motion i Sveriges Riksdag, det har varit ett medlemsinitiativ i Nordiska Rådet tillsammans med en finsk riksdagsledamot och jag har ställt skriftliga frågor i ämnet till Sveriges, Danmarks, Norges och Finlands regeringar (som man har möjlighet till som ledamot i Nordiska rådet vilket jag var under förra mandatperioden). Du får väl tycka att jag är okunnig, men jag är gärna lika “okunnig” som Gro Harlem Brundtland, Urho Kekkonen och hela Nordiska rådet som redan 1993 rekommenderade de nordiska regeringarna att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

  Ditt resonemang angående Sovjet visar att vi har helt olika syn på försvar och kapprustning. Lyckligtvis är den tiden förbi. Vapenmakt mot vapenmakt i Norden hoppas jag vi slipper i all evighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.