C vill bygga ut Yrkeshögskolan som ger unga jobb

Debattartikel med Annie Lööf från i juli. Om jag minns rätt publicerad i Kvällsposten.

Vi har ett stort problem i jobbpolitiken – det brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Sverige måste satsa på utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan visar fantastiska resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag efter avklarad utbildning. Därför vill Centerpartiet skapa 10 000 nya utbildningsplatser de kommande fyra åren.

Unga som utbildar sig tappar snabbt tron på sig själva och sin framtid om deras nyförvärvade kunskaper inte efterfrågas. Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett problem i sysselsättningsstatistiken utan ett problem som leder stora grupper av unga, friska människor i utanförskap, utan a-kassa eller sjukförsäkringsgrundande inkomst. Våra trygghetssystem bygger på att man någon gång har arbetat. Därför är det första jobbet så oerhört viktigt, både för självkänsla och framtidstro, men också för tryggheten att ha inkomstförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet.

Efterfrågan på YH-utbildningar är nästan fyra gånger så stor än vad som erbjuds idag. Trots yrkeshögskolans framgångar är antalet platser på 16 000 fortfarande relativt få. I jämförelse studerar över 350 000 personer på högskolor och universitet. Centerpartiet vill vi kraftigt bygga ut Yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se 10 000 nya platser runt om i landet.

Vi vill också ge mer långsiktiga spelregler till Yrkeshögskolorna. Idag får man bara besked om finansiering att driva utbildningen i två perioder. Det är för kort tid och Centerpartiet vill åtminstone fördubbla den. Det ger förutsättningar för att näringslivet ska vilja investera och utveckla utbildningarna och därmed locka fler studenter och höja statusen på utbildningarna som efterfrågas i näringslivet.

Att bekämpa ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar. Tillsammans med alliansens jobbpakt som presenterades under Almedalsveckan som innebär introduktionslöner för unga som får jobb med handledning är det här ett förslag som steg för steg leder till att fler unga får jobb och inkomsttrygghet.

Annie Lööf, partiledare för centerpartiet
Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

One Response to C vill bygga ut Yrkeshögskolan som ger unga jobb

  1. z999 says:

    Det fungerar kanske inte i alla branscher men visst kommer det att skapa fler jobb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.