Sänkt restaurangmoms gav nya jobb

Debattartikel från tidigare i sommar.

När Centerpartiet för drygt åtta månader sedan fick igenom halveringen av restaurangmomsen var huvudsyftet att skapa fler jobb i hela landet. Nu ökar efterfrågan på restaurangpersonal med nära 17 procent visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Restaurangbranschen har haft en fantastisk sommar, alla regniga dagar till trots. Samtidigt som Sverige är i en osäker konjunktur har vi fortsatt att gå på restaurang. Medan ökningen av BNP under första halvåret ligger på måttliga 1,6 procent reser sig restaurangbranschen och ökar med 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2011.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visitas (tidigare SHR) konstaterar att restaurangernas ökade försäljning beror på den sänka restaurangmomsen, vilken har stimulerat efterfrågan. Även Konjunkturinstitutet har presenterat beräkningar som visar på prissänkningar till följd av reformen.

Det är följaktligen ingen slump att Arbetsförmedlingens antal nyanmälda platser i restaurangbranschen har ökat med 16,8 procent under första halvåret 2012. Detta trots att arbetsmarknaden i stort visade på negativa siffror för första halvåret. Det är glädjande att vi redan efter kort tid ser positiva effekter av momssänkningen. Momssänkningen har skapat och fortsätter att skapa nya jobb.

Det är därför oroande att oppositionen med Socialdemokraterna i täten fortfarande kritiserar att mat på restaurang ska ha samma momsnivå som mat i affär. Hur många skulle förlora jobbet inom restaurangbranschen om Socialdemokraterna får chansen att ta över regeringsmakten tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter nästa val?

Arbete inom restaurangnäringen är för många en första kontakt med arbetsmarknaden, inte minst för grupper med hög arbetslöshet och svag förankring på arbetsmarknaden som exempelvis ungdomar. Att komma åt den alldeles för höga ungdomsarbetslösheten är en av de allra högst prioriterade frågorna för Centerpartiet. Inom branschen får många sitt första jobb och därmed en väg in till en bredare arbetsmarknad. Det skapar den rörliga arbetsmarknad som vi vill ha. Nu ser vi fram emot fortsatt positiva effekter när vi följer upp reformen.

Tack vare Centerpartiet är det nu billigare att äta på restaurang och många restauranger kommer sannolikt att fortsätta nyanställa, främst människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi fortsätter driva en företagarvänlig politik som skapar jobb i hela landet.

This entry was posted in Insändare and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.