Fördelningen av ytterligare pengar till rättsväsendet

Så här ser fördelningen ut på de 1,5 miljarder till rättsväsendet som blev nyheten efter regeringsförklaringen i tisdags:

Polisen 360 mkr
Domstolarna 228 mkr
Kriminalvården 180 mkr
Säkerhetspolisen 42 mkr
Åklagarmyndigheten 37 mkr
Brottsoffermyndigheten 36 mkr
Brottsförebyggande rådet 12 mkr
Rättsmedicinalverket 10 mkr
Ekobrottsmyndigheten 8 mkr

Och den största posten av de alla: Rättsliga biträden 540 mkr! Det är en utgift som skenar utan att vi egentligen kan göra så mycket på kort sikt. Vi måste nog se över hur reglerna för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen och offentliga biträden (plus utgifter för bevisning, tolkar och parter) ser ut. Som utvecklingen har varit de senaste åren så äter den budgetposten upp största delen av de pengar som vi gärna skulle vilja använda för bättre bekämpa och förebygga brott.

Utöver ovanstående så finns det sju mindre budgetposter, i en av de som sällan debatteras, “Avgifter till vissa internationella sammanslutningar” ligger det en engångspost enligt följande:

“I en dom den 4 februari 2010 fastställde EU-domstolen att Sverige inte i rätt tid hade genomfört Datalagringsdirektivet (2006/24/EG). Skadeståndsprocessen med anledning av förseningen av Datalagringsdirektivet är ännu inte avslutad. För detta ändamål ökas anslaget med 77 000 000 kronor under 2013.”

Om det blir 77 mkr i skadestånd vet vi inte ännu, men det är väl den bästa uppskattning som har kunnat göras.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Fördelningen av ytterligare pengar till rättsväsendet

 1. frekar06 says:

  Johan,

  Det är visserligen bra att man nu satsar på rättsväsendet. Men hade önskat någon form av konkreta förslag eller besked om hur man ska hantera den rättsskandal som nu är i starkt fokus i form av fallet Thomas Quick och framförallt den förtroendekris som vi nu ser växa fram i efterspelet till avslöjandet av den rättsskandalen. Som om inte det vore nog illa att vi har en situation där Quick blivit frikänd från ett flertal mord och dessutom har vi en prognos om att resten av domarna kommer att sluta med frikännande också så har vi ett justitieråd i Högsta domstolen vid namn Lambertz som sitter och häver ur sig att Quick inte är oskyldig för de mord han frikänts från samt i samma artikel går ut och på lösa grunder i stort sätt förklarar att ett antal domare i Hovrätten i praktiken inte har skött sina arbeten ordentligt. När vi har alla frikännande domar på bordet och folk i allmänhet förstår vilken enorm rättsskandal det här är så kommer förtroenderaset för svenskt rättsväsende inte vara nådigt.

  Frekar06

 2. Frekar, den juridiska processen pågår fortfarande och tills det är klart ska vi inte lägga oss i “Quick-affären” politiskt. Men, precis som jag har sagt till Rapport idag, när juridiken är färdig så ska vi tillsätta en granskning och se över helheten. Hur kunde det gå så fel och vad ska göras för att det inte ska kunna hända igen.

 3. frekar06 says:

  Johan,

  Det låter som en god idé. När det sedan kommer till EU:s datalagringsdirektiv så borde beslutet varit att överklaga böterna till EU-domstolen. Ett mål Sverige hade haft stora möjligheter att vinna då kommissionen har begått formella fel. I enlighet med artikel 14 i Datalagringsdirektivet så ska kommissionen överlämna en utvärdering till EU-parlamentet senast den 15 september 2010. Någon sådan utvärdering har man inte överlämnat och den kommer enligt senaste budet 2013 tidigast. Såhär står det i direktivet (artikel 14):

  “Senast den 15 september 2010 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av tilllämpningen av detta direktiv och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den fortsatta
  utvecklingen av tekniken för elektronisk kommunikation och den statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 10, i syfte att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivets bestämmelser, särskilt vad avser listan över uppgifter i artikel 5 och de lagringstider som föreskrivs i artikel 6. Utvärderings resultaten skall offentliggöras.”

  Jag tycker det är hyckleri att Sverige ska straffas för att vi inte införde direktivet i tid men EU-kommissionen kan utan någon som helst påföljd bryta mot direktivet. Det är skrämmande hur man hanterar den här frågan i Bryssel.

 4. z999 says:

  Försökte tänka mig en centerextremist (eftersom det existerar extremister inom partiet jag röstar på) 🙂
  Men hur skulle en centerextremist vara? Iofs förvandlas Johan till en arbetsnarkoman inför valen men då handlar det om extrem i handling, men hur skulle man vara extrem som extrem i center-åsikter?

  Frekar06 visar en ärlig övertygelse när det gäller mänskliga rättigheter och speciellt när det gäller yttrandefrihet och rätten till intigritet (både på nätet och irl). Ändå skulle ordet extremist kännas fel om man skulle sätta en etikett på honom.

 5. frekar06 says:

  Johan,

  Den Europeiska unionen förbereder någon form av SOPA/PIPA liknande förslag där man kommer att införa mycket omfattande övervakning, avskaffa rättssäkerheten för Internet användare och införa omfattande censur. Detta kallas för Clean IT Projekt och antalet rent skrämmande formuleringar är mycket omfattande om man ser det till följande läckta dokument från EU-kommissionen:

  http://www.edri.org/files/cleanIT_sept2012.pdf.

  De formuleringar som finns i detta dokument kommer innebära slutet för det fria Internet och det är i så kraftig strid med de grundläggande värderingar som finns beskrivna i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och i vår grundlag att man får en känsla av att EU-kommissionen vill införa vad som närmast får betraktas som en totalitär stat. Känner den svenska regeringen till Clean IT projektet? Fredrik

 6. Nan says:

  Det stora problemet som jag ser det är att polisen inte sysslar med rätt saker. Detta har under lång tid fått som konsekvens en ökande brottslighet och en ökad tolerans för lagbrott. Detta är sannolikt skälet till skenande kostnader rättsliga biträden, det händer sannolikt mer. Oavsett vad statistiken säger. Att urholka rättssäkerheten för att minska kostnaderna kommer inte att fungera den här gången heller, det blir kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga utgifter.

  Lambertz har ofrivilligt satt punkten på problemet, ledning. Det finns för mycket politisk styrning av rättsväsendet, det behöver göras mer självständigt från politiska vindar. Det finns fortfarande bra poliser av det gamla gardet på golvet som vet vad som borde göras. Sätt GW på att utreda polisens interna problem, för även om han nog inte är rätt person att leda så är han en blodhund på att se felen. Sedan gäller det att ha det politiska modet att åtgärda dem. För det lär inte vara ett enda problem, och vissa älsklingar måste kastas ut.

  Sedan behöver man egentligen inte vänta på att Quick-fallet kommer till ett slut, det finns äldre fall med likartade problem (om än inte lika spektakulära). Problemen påminner om de som fick GM-koncernen på fall, nämligen att cheferna slogs om att ta så stor del av kakan för sin egen del, och var inte intresserade av att verksamheten gick bra.

  Sedan finns generellt en övertro på premielöner i dessa tider. Tyvärr så visar forskning att sådan inte fungerar när man ska utföra intellektuella arbetsuppgifter, resultaten försämras. Att t.ex. ge åklagare premielöner gör att man tar lågt hängande frukt (som att sätta åt i grunden hederligt folk som gjort en tabbe) istället för att gå efter t.ex. korrupta tjänstemän eller slipade kriminella (vilket tar tid och inte går att få snabba erkännanden ifrån). Brottsanmälningar som innebär besvär tenderar att läggas ner mycket snabbt eller vägran att upprätta anmälan, har flera exempel. Själv anmäler jag bara inbrott och stölder numera om det har en positiv betydelse ur försäkringssynpunkt, vilket är ganska sällan, mycket bättre för min mentala hälsa.

 7. z999 says:

  Jag läste om Clean IT på http://avpixlat.info/ och trodde att det var kraftigt vinklade överdrifter. Tydligen var inte så fallet.

 8. frekar06 says:

  Precis Z999 och detta bekräftar ännu en gång behovet av att kasta ut denna samling byråkrater som sitter i Bryssel. En samling byråkrater som vill avskaffa demokratin uppenbarligen och som dessutom varit med och drivit igenom det katastrofala Euro projektet som är en av huvudorsakerna till att vi befinner oss i den enskilt värsta ekonomiska krisen sen depressionen på 30-talet. /Fredrik

 9. frekar06 says:

  Håller med Nan ovan som sätter fingret på ett flertal viktiga frågor om rättsväsendet.

 10. Nan says:

  Här är en artikel som pekar på problemet med lågt hängande frukt, i detta fall gav det jätteutdelning för inblandad åklagare: DN: Ett enda åtal vände på brottssiffrorna

  “Antalet brott i dopningsärendet var så många att Åklagarmyndighetens datorer stötte på problem. En tjänsteman fick ägna nästan en hel arbetsvecka åt att manuellt lägga in varje brott i systemet, totalt 10?990 poster.”

  Även om det de pysslade med har klart skadliga effekter, och jag absolut inte har några synpunkter på att personerna stoppas, så ligger detta ändå inom en etisk gråzon. Det de flesta anser är central brottsbekämpning rör universellt erkända brottstyper som drabbar enskilda som stöld, mord och bedrägerier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.