Daily Archives: 26/5/2005

Svar ang. danskundervisning

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda utvecklingen av danskundervisning i skånska skolor. Det är viktigt att barn och ungdomar i skolan får kunskaper om de övriga nordiska länderna och om skillnaderna … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Mer danska ger högre inkomster

Goda kunskaper i danska ger mera pengar i plånboken – både för den enskilde och Öresundsregionen. Men flertalet skåningar har inte tillräckliga kunskaper i danska för att kunna dra nytta av Själlands stora och spännande arbetsmarknad. Om Skåne ska komma … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Jens of Sweden och Centerpartiet

Den största svenska leverantören av mp3-spelare, Jens of Sweden, anslöt sig idag till Centerpartiets kritik av den föreslagna upphovsrättslagen. Båda aktörerna vill skydda upphovsrättsinnehavarna och stoppa fildelning, men anser att den nya lagen är tvetydig och riskerar att kriminalisera hundratusentals … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 1 Comment

Öresund får parlamentarisk församling

Öresundsregionen har fått ett nytt parlamentariskt nätverk. Tolv svenska och danska riksdags- och folketingsledamöter som samlades i det danska parlamentet på Christiansborg har beslutat att bilda Öresunds parlamentarikernätverk. Nätverket är informellt, men med en klar målsättning som går tvärs över … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

Anförande och repliker från upphovsrättsdebatten

Hela mitt eget anförande, anförandet av socialdemokraternas första talare Hillevi Larsson och mina tre replikskiften i text finns nu under “Anföranden i riksdagen”. Jag låter inte det ligga här på förstasidan eftersom det är så oerhört långt. Hela debattprotokollet finns … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Anförande och repliker från upphovsrättsdebatten

Anf. 32 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Dagens debatt är viktig. Jag önskar att jag inte hade varit så förkyld, men oavsett det ska vi kunna fatta ett beslut i dag, och dagens beslut är viktigt. Jag vill inledningsvis säga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Mitt eget anförande i gårdagens debatt

Jag har fått frågan om det finns något arkiv där det går att se gårdagens debatt i efterhand. Vi har ett internt videoarkiv men det går inte att nå från hemsidan. Jag försöker lägga ut mitt eget anförande här, jag … Continue reading

Posted in General | 12 Comments