Öresund får parlamentarisk församling

Öresundsregionen har fått ett nytt parlamentariskt nätverk. Tolv svenska och danska riksdags- och folketingsledamöter som samlades i det danska parlamentet på Christiansborg har beslutat att bilda Öresunds parlamentarikernätverk. Nätverket är informellt, men med en klar målsättning som går tvärs över parti- och nationsgränser:

“Nätverkets syfte är att göra något konkret åt barriär- och utvecklingsfrågor och se om vi kan skapa framåtriktade initiativ och ändra den lagstiftning som skapar problem. Det är viktigt att vi är effektiva. Öresundsregionen är Danmarks och Sveriges gemensamma chans att skapa en internationell metropol i tungviktsklassen”, säger Ole Stavad (Socialdemokraterne), som såsom tidigare näringslivsminister hade ansvaret för det danska arbetet med Öresundsregionen 2001.

Ole Stavad är vald på Nordjylland och är därmed en av nätverkets få medlemmar som är valda utanför regionen. Förutom de tolv närvarande riksdags- och folketingsledamöterna har sexton andra givit klartecken om att delta i nätverket som fortsatt kommer att vara öppet för nya deltagare. “Öresundsregionen är varken regional- eller partipolitisk. Våra initiativ är tvärpolitiska och öppna för alla medlemmar av folketinget, riksdagen och Europaparlamentet som intresserar sig för utvecklingen av Öresundsregionen, Sverige och Danmark”, säger Venstres Gitte Lillelund Bech, som tillsammans med det oberoende samhällsekonomiska analysinstitutet Øresundsinstituttet var värd för nätverkets första möte.

Kommunal- och regionpolitiker i Öresundsregionen har länge försökt att få upp Öresundsfrågorna på de nationella dagordningarna, men hittills med begränsad framgång. Parlamentarikernätverket påtar sig nu en del av den uppgiften genom att lyfta utvecklingen av Öresundsregionen och avlägsnandet av gränsbarriärer till den nationella nivån i riksdagen, folketinget och hos de två regeringarna.

Nätverket skall mötas två gånger om året. Utvalda att planera nästa möte till hösten blev, förutom danska Gitte Lillelund Bech, den moderate riksdagsledamoten Peter Danielsson från Helsingborg: “Det här initiativet borde ha startat för många år sedan. Vi är beroende av varandra i Öresundsregionen, men politiskt känner vi till alldeles för lite om vad som händer på andra sidan nationsgränsen. Vi skall nu i gemenskap lyfta viktiga politiska frågor i nätverket och ta lärdom av varandra inom respektive politiskt fackområde,” säger Peter Danielsson.

Gitte Lillund Bech, Venstre
Pia Gjellerup, Soc.dem.
Peter Danielsson, moderaterna
Ole Stavad, Soc.dem.
Tina Acketoft, folkpartiet
Johan Linander, centerpartiet
Tobias Billström, moderaterna
Karen Hækkerup, Soc.dem.
Margareta Pålsson, moderaterna
Per Kaalund, Soc.dem.
Ulf Nilsson, folkpartiet
Helle Sjelle, Konservative

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.