Jens of Sweden och Centerpartiet

Den största svenska leverantören av mp3-spelare, Jens of Sweden, anslöt sig idag till Centerpartiets kritik av den föreslagna upphovsrättslagen. Båda aktörerna vill skydda upphovsrättsinnehavarna och stoppa fildelning, men anser att den nya lagen är tvetydig och riskerar att kriminalisera hundratusentals unga svenskar. Parallellt med utspelet lanserade Jens of Sweden en symbol, superhjälten SuperJens, som kommer att användas vid framtida protester och som finns som skal till den nya mp3-spelaren MP-450.

Idag ska Riksdagen besluta om regeringens förslag till ny upphovsrättslag. Jens Nylander, vd och grundare av den största svenska mp3-spelarleverantören Jens of Sweden förenar idag sina krafter med Centerpartiet i en gemensam kritik av lagförslaget. Båda parter anser att:
• Förslaget är svårt att förstå för enskilda. Lagrådet har kallat det för ett lapptäcke.
• Förbudet mot att kringgå kopieringsskydd strider mot rätten att kopiera för eget bruk.
• Om en hetsjakt på enskilda som laddar ner inte ska inledas, bör ett förbud mot nedladdning för eget bruk inte föras in i lagen. (Uppladdning för fildelning är redan förbjudet).
• Förbudet för nedladdning kräver att digitalt material får ett starkare skydd än annat upphovsrättsskyddat material.
• Förslaget saknar åtgärder för att få marknaden att erbjuda bättre alternativ.

– Lagförslaget försöker lösa dagens problem med gårdagens lösningar. Det kommer inte att stoppa fildelningen, det kommer inte ens att kunna förstås av många enskilda, så inkonsekvent är lagförslaget. Fildelning är redan förbjudet, det är de goda alternativen som fortfarande saknas, säger Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet, ledamot i Justitieutskottet och talesperson i upphovsrättsfrågor.

Jens of Sweden passade på att lansera superhjälten SuperJens, en stiliserad, tecknad variant av sin förebild, Jens Nylander i superhjälteversion:
– Jens of Sweden är ett företag som säger till om saker vi tror är fel, som när de globala storbolagen bryter mot svenska lagar i jakten på fildelare eller när Thomas Bodström vill införa lagar som är tvetydiga både till syfte och verkan. SuperJens är en symbol i den här kampen mot orättvisor, han kommer att vara en plattform för flera protestaktioner i framtiden., säger Jens of Swedens grundare och vd, Jens Nylander.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

One Response to Jens of Sweden och Centerpartiet

  1. ernst says:

    i like you guys

Leave a Reply

Your email address will not be published.