Danskundervisning

Sverige är ett mycket stort land och det finns varierande behov och möjligheter i olika delar av landet. För Skånes del är jag övertygad om att mycket av den ekonomiska tillväxtpotentialen ligger i hur väl integrationen med den danska huvudstadsregionen fungerar. En av de viktigaste delarna av integrationen är den språkliga förståelsen. Många skåningar förstår danska på ett bra sätt, men ändå inte tillräckligt bra t.ex. för att obehindrat kunna söka ett jobb på andra sidan sundet.

Jag skulle mycket gärna se att såväl grund- som gymnasieskolor i Skåne skulle undervisa i danska språket och även i övrigt öka utbytet med Danmark. Kanske skulle danska lärare kunna undervisa i danska språket i skånska skolor, medan skånska lärare utbildar danska elever i svenska språket. Det finns gymnasieskolor som erbjuder kurser i danska, men det är fortfarande få som tagit in detta i sin lokala kursplan. Min förhoppning är att skolminister Baylan instämmer i behovet av utökad undervisning i danska i skånska skolor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande:

Vilka åtgärder är skolministern beredd att vidtaga för att påskynda utvecklingen av mer danskundervisning i skånska skolor?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.