Buggning behövs under strikt kontroll

Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat i justitieutskottet. På tisdag ska vi justera ett betänkande om överskottsinformation i vilket vi i Centerpartiet har en reservation för buggning tillsammans med folkpartiet och kristdemokraterna. I denna reservation säger vi:

“Det är viktigt att modern teknik kan användas i bekämpningen av den allt
grövre och alltmer svårutredda brottsligheten. Ett av sätten att komma åt
den organiserade brottsligheten som prövats med framgång i flera andra
länder är hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning. Buggning gör det möjligt
att beivra och bekämpa brottslighet som annars är svår att utreda. Även i
Sverige bör det vara tillåtet med buggning. Ett beslut om buggning måste
dock föregås av omsorgsfulla övervägande och alltid vägas mot den enskildes
intresse av personlig integritet. Reglerna om när buggning skall få
användas måste vara strikta. Buggning skall enligt vår mening bara få
tillämpas vid grov kriminalitet, t.ex. grova narkotikabrott, mord och människohandel.

Åtgärden skall beslutas av domstol och samma regler, bl.a. i
fråga om offentligt ombud, gälla som vid hemlig teleavlyssning. För att
värna om den personliga integriteten måste det införas bestämmelser om
hur polisen skall förfara med överskottsinformation från avlyssningen.”

Detta ställer alltså inte socialdemokraterna upp på i justitieutskottet utan de vill bara avvakta, som vanligt, och skriver i betänkandet som anledning till att inte ställa upp på vårt förslag: “När motsvarande yrkanden som de nu aktuella behandlats tidigare i utskottet har utskottet hänvisat till det pågående arbetet. Utskottet anser alltjämt att de aviserade övervägandena i Regeringskansliet när det gäller buggning bör avvaktas.”

Med tanke på detta verkar det vara en ovanligt dålig timing av justitiministern att nu gå ut och säga att han tänker föreslå riksdagen att ändra lagen så att buggning blir tillåtet. Men, eftersom vi motionerat och reserverat oss för buggning åtminstone sedan jag kom in i riksdagen 2002 så kan man ju inte annat än att välkomna att Bodström äntligen vaknat.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Buggning behövs under strikt kontroll

 1. Marcus F says:

  Har du någon koll på ifall Bodströms förslag innehåller samma inbyggda skydd för rättssäkerhet och integritet som erat?

  Det skulle vara rätt typiskt om de silar mygg och sväljer kameler.

 2. site admin says:

  Han har ännu inte lagt något konkret förslag utan mer uttalat sig positivt. Men jag skulle faktiskt tro att hans förslag om buggning kommer att innehålla åtminstone samma rättssäkerhetsskydd som dagens hemliga teleavlyssning.

 3. Katarina M says:

  Efter det hemska terrordådet i London så aviserar man tuffare tag igen. Visst finns det mycket man bör förstärka, inte minst i EU-samarbetet. I början av juni kom en SOU om tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet och Bodström uttalar sig idag positivt om några av förslagen. Ex vad som kallas hemlig husrannsakan (även om ingen brottsmisstanke finns) och att polisen kan beslagta föremål. För mig som lekmannina känns det som stora ingrepp i integriteten. Vad tycker herr Linander om detta?

 4. site admin says:

  Hemlig husrannsakan ar ett stort ingrepp i den personliga integriteten, men jag tycker inte att det ar ett storre ingrepp an till exempel hemlig rumsavlyssning (dvs buggning, da maste nagon anda hemligt ga in i bostaden och placera en avlyssningsutrustning) eller hemlig dataavlasning.

  Centerpartiet har inte tagit stallning sa jag kan bara saga vad jag sjalv tycker och det ar att hemlig husrannsakan kan tillatas under samma rattssakerhetsskydd som buggningen, dvs endast vid mycket grova brott, domstol beslutar, offentligt ombud och parlamentarisk kontroll. Dessutom maste det nog tillforas regler om att den som utsatts for hemlig husrannsakan ska fa information om detta sa fort det inte kan skada brottsutredningen. Normalt blir detta vid domstolsprovning, men om utredningen aldrig nar dit maste den som utsatts for hemlig husrannsakan anda fa veta. Dessutom maste foremal som eventuellt beslagtagits aterlamnas nar det inte heller kan skada utredningen.

 5. läspå says:

  “…buggning skall enligt vår mening bara få
  tillämpas vid grov kriminalitet, t.ex. grova narkotikabrott, mord och människohandel…”

  p.s du glömde visst terroristbrott…

 6. site admin says:

  Läspå kanske behöver läsa på själv….

  Terroristbrott är inte en brottslig handling för sig utan ett “vanligt brott” som utförs för att dels allvarligt skada ett land eller en internationell organisation (s.k. objektivt rekvisit), och dels måste det vara styrkt att gärningsmannen begått handlingen i ett visst syfte (s.k. subjektivt rekvisit), nämligen att: injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå från att utföra en viss handling, eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.

  Så när vi ger exempel på vissa brott, t.ex. mord, så kan det samtidigt vara ett terroristbrott.

Leave a Reply

Your email address will not be published.