Tag Archives: Lund

Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar. Motivering Verksledningen inom Institutet för Språk och folkminnena har föreslagit att Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment