Så får vi en giftfri vardag

Greenpeace har släppt en rapport om dolda gifter som döljer sig i kläder som vi bär varje dag. Den visar tydligt att vi dagligen exponeras för bekräftat farliga kemikalier, vilket över tid givetvis kan innebära stora risker.
Miljöminister Lena Ek har vid flera tillfällen varnat för detta och ställt krav på en giftfri vardag, speciellt för barn. Eftersom EU-kvarnarna maler trögare än önskvärt så måste Sverige agera snabbare.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
För att göra vardagen giftfri behövs kraftfulla åtgärder.
• Främja de giftfria alternativen genom en skatt på farliga ämnen. Det måste bli mer lönsamt att använda hållbara alternativ.
• Förstärk arbetet med att inom EU förbjuda och begränsa farliga ämnen. Åtgärder på EU-nivå är det mest effektiva både kostnads- och miljömässigt.
• Inför totalförbud mot hormonstörande Bisfenol A, som finns i många livsmedelsförpackningar, liksom ett förbud mot hormonstörande parabener som finns i kosmetika.
• Inför en särskild satsning på att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.
• Använd krav på giftfria produkter i offentlig upphandling. Börja med förskolor och skolor, vilket redan sker i många centerstyrda kommuner.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.