Tag Archives: Presstöd

Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en revidering i det befintliga presstödssystemet så att publicering via papper och digitalt likställs. Motivering Dagspressen genomgår vad som troligen är sin … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment