Tag Archives: Skånska kulturfastigheter

Skånska kulturfastigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog, Hovdala samt Tomarps Kungsgård i Skåne i statlig ägo. Motivering Kulturfastighetsutredningen har lagt fram förslag på fastigheter som … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment