Alliansen skapar ett tryggare Sverige

Från i höstas.

Alliansen jobbar outtröttligt för att Sverige ska bli ännu tryggare. Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gör visar tydligt att det arbete vi har gjort gör att vi känner oss tryggare nu än då Alliansen tillträdde 2006. Vid frågan om man känner sig otrygg vid promenad sent på kvällen svarade 21 procent ja 2006. 2012 hade siffran gått ner till 15 procent. Det är bra. Självklart är det dock mer som måste göras. Det är bra att även Socialdemokraterna äntligen går ut och vill göra mer för brottsoffren.

De ideella organisationernas insatser för brottsoffer utgör ett viktigt och värdefullt komplement till myndigheternas arbete. Det gäller inte minst det arbete som brottsofferjourerna utför, bland annat för kvinnor som utsätts för våld av en närstående. Genom Brottsofferfonden säkerställs ekonomiskt stöd till olika former av brottsofferinriktad verksamhet och forskning. Socialstyrelsen ansvarar för att fördela pengar bland annat för arbete med att motverka våld mot kvinnor. Brottsofferjourernas Riksförbund har fått årliga bidrag och i årets budgetproposition förstärktes statsbidraget och permanentades för att öka förutsättningarna för ideella organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor att få stöd för sin verksamhet.

Bortsett från att Alliansen genomfört den största satsningen som har gjorts på rättsväsendet i modern tid så diskuterar vi just nu även andra förslag för att öka brottsoffrens trygghet.

– Fler stödcentrum för unga brottsoffer.
För att ytterligare öka tryggheten och hjälpa brottsoffer diskuterar vi nu behovet av fler stödcentrum för unga brottsoffer. Det finns idag ett antal stödcentrum för unga brottsoffer och gärningsmän runt om i landet och dessa fungerar i regel mycket väl. Vi vill därför bidra till att fler stödcentrum för unga brottsoffer och gärningsmän inrättas.
– Inför en ”underrättelsegaranti”
Om man har utsatts för ett brott är det inte ovanligt att man känner sig rädd för gärningsmannen. För att hjälpa brottsoffer överväger vi också att införa en ”underrättelsegaranti” som skulle ge offret rätt att i förväg få veta om gärningsmannen kommer att befinna sig på fri fot. Detta skulle särskilt för kvinnor som utsatts för våld av en närstående man kunna innebära en ökad trygghet.
– ”En väg in”
Överväg ytterligare åtgärder för att hjälpa brottsoffer, till exempel att skapa ett ”en väg in”-system för att brottsoffer med lätthet ska kunna kontakta polisen och få veta mer om vad som händer i just deras fall.
– Hjälp med skadestånd
Som brottsoffer är det ofta förenat med obehag att kontakta förövaren för att få ut ett skadestånd man har tilldömts. Även förövare som vill betala skadestånd tycker ofta att det är svårt att ta kontakten med offret. Vi överväger därför att upprätta en länk mellan offer och förövare för att se till att skadestånd utbetalas utan att offret ska behöva känna otrygghet.

Alliansen har gjort mycket för att förbättra tryggheten i Sverige, dels genom att generellt förbättra rättsväsendet och polisen, men också genom att förbättra situationen för brottsoffer. Självklart stannar vi dock inte här utan vill ta Sverige vidare mot ytterligare trygghet och lägre kriminalitet.

Johan Linander (C), Vice ordförande i Justitieutskottet
Krister Hammarbergh (M), Ledamot i Justitieutskottet
Johan Pehrson (Fp), Ledamot i Justitieutskottet
Caroline Szyber (Kd), Ledamot i Justitieutskottet

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.