Politiska fångar i Tibet

Johan Linander har frågat mig vad jag avser att göra för att vi i Sverige kan och ska hjälpa politiska fångar i Tibet.

Frågan är föranledd av att den tibetanske nomaden Ronggye Adak
greps den 1 augusti och nyligen dömdes till fängelse för ”omstörtande verksamhet” efter att han i ett tal i staden Lithang i samband med en hästkapplöpningsfestival bl.a. hade krävt att Dalai Lama skulle tillåtas
att återvända till Tibet och att Pachen Lama skulle friges.

Sveriges viktigaste kanal att påverka det kinesiska agerandet är genom EU och särskilt EU:s löpande MR-dialog med Kina. Det 24:e mötet inom ramen för MR-dialogen hölls i oktober i Peking, och då togs fallet med Ronggye Adak upp. Även innan dess uppvaktade EU-trojkan i Peking det kinesiska utrikesdepartementet och krävde en human och rättssäker behandling av Adak, liksom av andra tibetanska fångar som befinner sig i samma sitaution som Adak. Sverige kommer att ha bilaterala överläggningar om mänskliga rättigheter med Kina senare denna månad och då kommer situationen i Tibet att kunna uppmärk¬sammas.

Stockholm den 16 november 2007

Carl Bildt

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.