Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Jag har idag lämnat in en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors. Det är möjligt att den kommer att överlämnas till utrikesministern, i så fall kommer jag att få svar från honom istället.

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Idén är inte ny, redan 1958 föreslog Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse. Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången.

På 80-talet väcktes idén till liv av den norska diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. 1993 fattade Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon. Trots detta blev det aldrig något traktat och idén föll i glömska.

Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget. Liksom de senaste 50 åren så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land har kärnvapen stationerade på sitt territorium.

Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidtaga för att göra Norden till en kärnvapenfri zon?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Gör Norden till en kärnvapenfri zon

 1. frekar06 says:

  Jag tycker att samtliga nordiska länder ska skriva in i sina respektive lagar, kanske till och med i sina respektive grundlagar, att kärnvapen är förbjudna. Det vore om inte annat en mycket tydlig markering mot övriga världen att kärnvapen inte är acceptabla.

  /Frekar06

 2. z999 says:

  @Frekar06:
  “Det vore om inte annat en mycket tydlig markering mot övriga världen att kärnvapen inte är acceptabla.”

  Ska man se det positivt så har kärnvapnen varit det som stabiliserat världen och var den främsta orsaken till att det inte utbröt ett tredje värdskrig vid kubakrisen 1963. Sen att dom setts som oacceptabla att använda och bara som en absolut sista åtgärd har också bidragit till mer fred än alla fredskonferenser tillsammans.

Leave a Reply

Your email address will not be published.