Daily Archives: 18/6/2010

Valets viktigaste fråga!?

Den 19 september går Sverige till val och partierna försöker som vanligt profilera sig på frågor som de tror kommer att bli ”valets viktigaste fråga”. När jag möter vanligt folk utanför politiken så dyker det upp en fråga som sällan … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , , | Leave a comment

Så här drabbas skåningarna av det rödgröna budgetförslaget

Centerpartiet och de övriga allianspartierna prioriterade stabilitet och kontroll över statens finanser under början av den här mandatperioden. Det ifrågasattes av de rödgröna vänsterpartierna, men när finanskrisen bröt ut och nu när vi ser den grekiska krisen så kan vi … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , , | Leave a comment

Socialdemokratisk kampanj mot Centerpartiet

Svar till Olle Johansson, Kent Wallin m.fl. om bensinskatten. För närvarande sprider ett antal socialdemokrater felaktigheter om Centerpartiets politik. Olle Johanssons påstående i Skånskan den 11 maj om att vi i Centerpartiet i vårt landsbygdsmanifest föreslår höjd bensinskatt är helt … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Miljöelitism hos de rödgröna vänsterpartierna

I den rödgröna vänsterkartellens rapport om regeringens miljöpolitik anges att ett stort problem för miljön är att människor runt om i landet fått mer att bestämma om. Kartellens rapportör skriver: ”Vid en första anblick kan det givetvis uppfattas positivt att … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

RUT-avdraget är lönsamt för Sverige

Kent Wallin skriver många insändare men slarvar med sanningen i allt för hög utsträckning. Först hävdade han att RUT-avdraget var dyrt för skattebetalarna. Sanningen är att för varje krona som betalas genom RUT-skatteavdraget kommer ca 1,50 kr tillbaka. Även Riksrevisionen, … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , , | Leave a comment

RUT-avdraget är en stor framgång

På insändarsidorna kan man titt som tätt läsa socialdemokratiska insändare mot RUT-avdraget och senast var det Kent Wallin i Skånskan 1/6 som påstod att skatteavdraget för hushållsnära tjänster är dyrt och bara används av rika. Båda påståendena är lika felaktiga. … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Felaktiga påståenden om Centerpartiet

Under en tid har framförallt socialdemokrater valt att sprida felaktigheter om Centerpartiets politik. Olle Johanssons lögner i Skånskan den 31 maj är så pass allvarliga att de måste bemötas. För det första påstår han att Centerpartiet står för en skattehöjning … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 1 Comment

Centerpartiet satsar på förnybar energi

Konsulterna Joachim Elevant, Anders Forsbom och Ulf Ström beskriver i HD den 5 maj Centerpartiets energipolitik som om vi till varje pris vill ha ny kärnkraft. Ingenting kan vara mer felaktigt. Centerpartiets energipolitik kan kortfattat beskrivas som satsningar för att … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Centerpartiet, ett parti för både stad och land

Kent Wallin och Olle Johansson är flitiga insändarskribenter och ofta använder de så lika formuleringar att man nästan skulle tro att de fått direktiv om hur de ska skriva. Den här gången hävdar de båda i olika insändare att Centerpartiet … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Alliansen förbättrar skyddet för offer för människohandel

Människohandel. 2000-talets slavhandel. Det är en skam att det överhuvudtaget finns slavhandel i Sverige och världen år 2010. Vi i Alliansen prioriterar rättsväsendet högt och under de senaste åren har Sverige tagit flera mycket viktiga steg för att bekämpa människohandeln … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Anföranden i debatt på interpellation om haverikommission

Anf. 48 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Först och främst måste det sägas att det är en skam att vi över huvud taget ska behöva ha en debatt här i kammaren om dödligt våld mot kvinnor och mäns våld mot … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Anföranden i debatt på interpellation om polishögskola

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är oerhört viktigt att vi har en poliskår som speglar den etniska mångfalden i vårt land. Det handlar om både språkkunskaper och kunskaper om kulturella … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Anföranden i debatt på interpellation om polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark

Anf. 33 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag håller med Göran Persson i Simrishamn om att det absolut är önskvärt att en polishelikopter finns placerad i Skåne. Men samtidigt ska ett sådant beslut, precis som justitieministern här svarat, inte fattas … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en ny fängelse- och häkteslagstiftning

Anf. 53 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi en av de mest omfattande lagändringarna under denna mandatperiod, en helt ny fängelse- och häkteslagstiftning. Det har varit en lång process. Kriminalvårdskommittén tillsattes redan 2002. En del av kommitténs … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om barn under 15 år som misstänks för brott

Anf. 39 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi en mycket svår fråga: Hur ska vi hjälpa barn under 15 år som misstänks för att ha begått brott? Det är just denna ingång jag och Centerpartiet har: Hur … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | 4 Comments

Visst är det viktigt med partitesterna

Idag har DN:s partitest inför valet presenterats. Givetvis har jag testat det och det gav ett korrekt resultat. Jag är helt klart centerpartist! När jag gjorde SvD:s test tidigare så lyckades jag inte bli centerpartist nästan hur jag än försökte. … Continue reading

Posted in General | Tagged , | Leave a comment