Tag Archives: polishelikopter

Anföranden i debatt på interpellation om polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark

Anf. 33 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag håller med Göran Persson i Simrishamn om att det absolut är önskvärt att en polishelikopter finns placerad i Skåne. Men samtidigt ska ett sådant beslut, precis som justitieministern här svarat, inte fattas … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment