Daily Archives: 23/6/2010

Anförande i debatten om nordiskt samarbete

Anf. 137 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Det är alltid trevligt att debattera nordiska frågor. Till skillnad från så många andra debatter här i kammaren handlar ju det nordiska samarbetet mer om dialog och kompromiss än om att debattera och … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , , , , | 2 Comments

Anförande i debatten om mark- och miljödomstolar

Anf. 11 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Vi debatterar alltså en ny lag om mark- och miljödomstolar. Det är en rejäl proposition med forumregler, processuella regler och annat som jag dock inte tänker gå in närmare på i dag. Utöver … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Det tar lite tid att få genom sina motioner…

En av de allra första motionerna som jag skrev när jag kom in i riksdagen 2002 var om E22:ans behov av utbyggnad till motorväg. Jag skrev den tillsammans med mina dåvarande kollegor från norra Skåne (Lars-Ivar Ericson), Kalmar (Agne Hansson) … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 16 Comments