Daily Archives: 28/6/2010

Norden borde ha en plats i G20

G20-mötet i Toronto är nyligen avslutat och ledarna för de största ekonomierna i världen har bland annat kommit överens om att halvera budgetunderskottet till 2013. Tyvärr är inte Sverige eller något av de andra nordiska länderna med i G20, vi … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments