RUT-avdraget är en stor framgång

På insändarsidorna kan man titt som tätt läsa socialdemokratiska insändare mot RUT-avdraget och senast var det Kent Wallin i Skånskan 1/6 som påstod att skatteavdraget för hushållsnära tjänster är dyrt och bara används av rika. Båda påståendena är lika felaktiga.

I själva verket är det så att för varje krona som betalas genom RUT-skatteavdraget så kommer ca 1,50 kronor in igen. Avdraget är alltså statsfinansiellt lönsamt, det ger mer tillbaka till statskassan i form av ökade skatter än vad de kostar. Kostnader för arbetslöshet byts mot skatteintäkter.

Även Riksrevisionen har granskat RUT och ROT och har kommit fram till att RUT är statsfinansiellt lönsamt, men det är inte ROT. Ändå föreslår de rödgröna vänsterpartierna att RUT ska bort men ROT ska vara kvar, åtminstone tills vidare och med annan inriktning.

2008 beviljades 92 465 personer, enligt SCB, skattereduktion för hushållsnära tjänster. Av dessa hade 22 338 personer (24,2 %) en inkomst på under 200 000 kr om året. I denna grupp finns många pensionärer, de står för ca en tredjedel av alla RUT-avdrag. 43 134 personer (46,6 %) hade en inkomst på mellan 200 000 och 499 000 kr om året och 26 993 personer (29,2 %) hade en inkomst på över 499 000 kr per år. Med andra ord är det inte alls så att det enbart skulle vara höginkomsttagare som använder RUT.

Lägg därtill att minst 11 000 personer har fått jobb tack vare RUT-avdraget. Att dessutom ca 90 % av de nyanställda kommer från arbetslöshet gör det hela ännu bättre, många är unga och invandrare som får sitt första jobb. Avdragsmöjligheten är dessutom inte bara populär bland de i befolkningen som har använt sig av möjligheten, enligt en undersökning av Novus Opinion tidigare i vår så vill 59 % ha kvar avdraget medan enbart 28 % vill ta bort det.
Avdraget för hushållsnära tjänster gör att väldigt många människor får ihop sitt livspussel.

RUT har varit mycket framgångsrikt, det gör svarta jobb till vita, är statsfinansiellt lönsamt, gör att folk får mer fritid, att arbetslösa får jobb, att fler unga och invandrare kommer in på arbetsmarknaden och att det används av alla grupper i samhället! Vi i Centerpartiet står för att ha kvar avdragsmöjligheten och utöka den, t.ex. till IT-tjänster, medan de rödgröna vänsterpartierna vill avskaffa den.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.