Felaktiga påståenden om Centerpartiet

Under en tid har framförallt socialdemokrater valt att sprida felaktigheter om Centerpartiets politik. Olle Johanssons lögner i Skånskan den 31 maj är så pass allvarliga att de måste bemötas. För det första påstår han att Centerpartiet står för en skattehöjning på bensin med 70 öre litern. Detta är felaktigt, Centerpartiet har inte lagt något förslag om att höja koldioxidskatten som skulle innebära dyrare bensin.

Däremot har det funnits en arbetsgrupp inom Centerpartiet som för något år sedan skrev i en promemoria om höjd koldioxidskatt fram till 2014. Förslaget var arbetsgruppens och inte något som partiet som helhet har ställt sig bakom. Jag vill ändå framhålla att den stora skillnaden mellan arbetsgruppens förslag och de rödgröna vänsterpartierna förslag på höjd bensinskatt är att arbetsgruppen föreslog en grön skatteväxling. Höjd koldioxidskatt skulle alltså växlas mot andra skattesänkningar, t.ex. på arbete, konsumtion och företagande. Vänsterpartiernas förslag innebär en ren skattehöjning.

Samtidigt ska ingen blunda för att en skattehöjning på koldioxid kan vara nödvändig för att klara klimatmålen, men detta måste också kombineras med andra åtgärder för att vi ska få en snabbare omställning från fossildrivna bilar till miljöbilar. Miljöbilspremie, slopad fordonsskatt för miljöbilar, satsning på forskning kring miljövänliga bränslen och energieffektiva fordon samt stöd till biogasmackar är några exempel på åtgärder som möjliggjort att det rullar tolv gånger så många miljöbilar på våra vägar idag, jämfört med 2005. Nu vill vi gå vidare för att möjliggöra en fossiloberoende fordonspark till 2030, med bland annat en storsatsning på elbilar. Det är inte bilarna som är problemet, utan utsläppen.

Olle Johansson väljer också att ljuga om att Centerpartiet och alliansen har höjt skatten för pensionärer. Tvärtom har vi sänkt skatten för pensionärer i tre omgångar, något som aldrig har skett med en socialdemokratisk regering.

Mitt förslag är att Olle Johansson och andra skriver om sin politik istället för att hitta på saker om Centerpartiets politik.

This entry was posted in Insändare and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Felaktiga påståenden om Centerpartiet

  1. Man kan väl gilla färgen utan att vara sosse? Och om du läser vad jag skriver lär du snabbt upptäcka att jag är en sann liberal med hjärtat till höger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.