RUT-avdraget är lönsamt för Sverige

Kent Wallin skriver många insändare men slarvar med sanningen i allt för hög utsträckning. Först hävdade han att RUT-avdraget var dyrt för skattebetalarna. Sanningen är att för varje krona som betalas genom RUT-skatteavdraget kommer ca 1,50 kr tillbaka. Även Riksrevisionen, vars trovärdighet Wallin knappast kan ifrågasätta, har kommit fram till att RUT är statsfinansiellt lönsamt.

Sedan hävdade han att RUT-avdraget enbart används av de rika. Sanningen är att ca en fjärdedel av dem som använder avdraget har en inkomst på under 200 000 kr per år, ca hälften har mellan 200 000 och 500 000 kr per år i inkomst och ca en fjärdedel har över en halv miljon i inkomst per år. Detta är SCB:s statistik som Wallin inte heller kan ifrågasätta.

Wallins senaste påstående är att jag ljuger om att RUT-avdraget har skapat 11 000 nya jobb. Man ska vara försiktig med att påstå att andra ljuger om man inte har fakta att komma med. Är då påståendet om 11 000 nya jobb min egen uträkning? Givetvis inte. Almega, som är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag skriver ”RUT-avdraget har skapat 11 000 nya jobb”. De borde veta eftersom det är de som organiserar företag inom hemservicebranschen.

Företagarna, som är Sveriges största företagarorganisation, skriver i en rapport att ROT och RUT tillsammans kan ha gett så mycket som 35 000 nya jobb. Det är möjligt att Kent Wallin vill ifrågasätta Almega och Företagarna, men påstå inte att det är jag som har hittat på siffrorna.

Centerpartiet vill ha kvar RUT-avdraget och utöka det med till exempel IT-tjänster, medan de rödgröna vänsterpartierna vill avskaffa det. Det kommer att vara väljarna som avgör den 19 september hur det ska bli och det är viktigt att alla har fakta att utgå ifrån i sitt ställningstagande, inte påståenden utan grund.

This entry was posted in Insändare and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.