Tag Archives: polishögskola

Anföranden i debatt på interpellation om polishögskola

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är oerhört viktigt att vi har en poliskår som speglar den etniska mångfalden i vårt land. Det handlar om både språkkunskaper och kunskaper om kulturella … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment