Anföranden i debatt på interpellation om polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark

Anf. 33 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Jag håller med Göran Persson i Simrishamn om att det absolut är önskvärt att en polishelikopter finns placerad i Skåne. Men samtidigt ska ett sådant beslut, precis som justitieministern här svarat, inte fattas av politiker. Vi kan inte här i riksdagen peka ut precis i vilka städer en helikopter ska vara placerad.

Polishelikoptrarna är en del av polisens verksamhet. Dessutom gäller det hur man ska agera i akuta situationer. Om en helikopter eller någonting annat behövs måste Rikspolisstyrelsen kunna avgöra. Det är de som ska fatta beslut om sådant. Men givetvis kan vi förtroendevalda tycka att det vore önskvärt att ha en polishelikopter placerad i Skåne.

Det är också bra att Göran Persson i Simrishamn tar upp frågan om en samordning med Danmark. Vi i justitieutskottet vet att Socialdemokraterna vid skilda tillfällen har ställt sig negativa till ett samarbete med polis i andra länder och till polisens möjligheter att vid behov verka i andra länder. Som det är i dag kan svensk polis – som till exempel under fotbolls-VM i Tyskland – hjälpa till och agera i ett annat land. Däremot kan vi inte på samma sätt ta hjälp av andra länders polis, även om det skulle behövas. Senare kommer nya förslag i sammanhanget att behandlas.

Som skåning tror jag inte att vare sig jag eller någon annan hemmavid har något större problem med att säga att Sverige och Danmark gemensamt skulle kunna ha en helikopter, även om det kanske skulle betyda att det är en dansk pilot som flyger polishelikoptern in i Skåne.
Över huvud taget finns det mycket att utveckla inom det nordiska polissamarbetet. En del kunde, tycker jag, vara att ha en gemensam skånsk-dansk polishelikopter.

Anf. 36 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Det är bra att Göran Persson i Simrishamn tog upp den här diskussionen. Vi kommer säkert att fortsätta att föra den när vi får besked om vad Rikspolisstyrelsen kommer fram till.

När det gäller placeringen av helikoptern kan man kanske tänka sig en gemensam dansk-skånsk helikopter. Det finns säkert intresse av att ha den placerad även på den danska sidan. Fördelen med Skåne är att vi har stora ytor där det skulle vara möjligt att placera en helikopter. Vi vet att det varit ganska svårt att hitta en lämplig plats i Stockholmsregionen. Ute på Värmdölandet har det blivit en hel del protester. I Skåne har vi till exempel Revingefältet, en mycket stor yta som jag kan tänka mig skulle fungera. Jag är dock ingen expert på det.

Vi ser fram emot beskedet från Rikspolisstyrelsen, och givetvis hoppas vi att det kan resultera i att vi får tillbaka polishelikoptern till Skåne.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.