Centerpartiet, ett parti för både stad och land

Kent Wallin och Olle Johansson är flitiga insändarskribenter och ofta använder de så lika formuleringar att man nästan skulle tro att de fått direktiv om hur de ska skriva. Den här gången hävdar de båda i olika insändare att Centerpartiet skulle ha en dold agenda och frågar hur mycket C vill höja bensinskatten.

Jag har svarat på denna fråga tidigare, men gör det gärna igen. Centerpartiet har inget förslag om höjd bensinskatt. Kan ett besked bli tydligare än så? Det är de rödgröna vänsterpartierna som vill höja bensinpriset ytterligare, inte vi i Centerpartiet.

Den stora skillnaden mellan vänsterpartiernas förslag och de höjningar av koldioxidbeskattningen som har skett under den här mandatperioden är att vänsterpartierna enbart vill höja skatter, med höjt skattetryck som följd, medan vi i alliansen samtidigt sänker andra skatter så att landet och våra medborgare totalt sett får lägre skatter. Vi vill att svenska folket ska få ta hand om sina egna pengar i högre grad, medan vänsterpartierna vill ta in mer i skatt så att staten kan bestämma mer.

Både Wallin och Johansson tycks oroa sig oerhört för att Centerpartiet ska bli ett parti som växer i städerna. Jag förstår oron, socialdemokraterna själva har rekordlågt stöd i landets största städer. Däremot har jag ingen som helst förståelse för att det skulle finnas en motsättning mellan politik för stad och för land.

Centerpartiet är ett parti lika mycket för landsbygd som för stad, det behövs liberala värderingar och en grön och företagsam politik oavsett var man bor. Eller menar Wallin/Johansson att Socialdemokraterna inte kan ha en socialistisk politik som de anser är bra både för stad och för land?

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.