Socialdemokratisk kampanj mot Centerpartiet

Svar till Olle Johansson, Kent Wallin m.fl. om bensinskatten.

För närvarande sprider ett antal socialdemokrater felaktigheter om Centerpartiets politik. Olle Johanssons påstående i Skånskan den 11 maj om att vi i Centerpartiet i vårt landsbygdsmanifest föreslår höjd bensinskatt är helt fel. Kent Wallin har mer rätt när han skriver att en arbetsgrupp inom Centerpartiet föreslagit höjd koldioxidskatt fram till 2014. Detta är ett förslag som en skattegrupp tog fram, bland annat för hur vi ska nå klimatmålen, men det är alltså bara ett förslag från den gruppen.

Den stora skillnaden mellan skattegruppens förslag och de rödgröna vänsterpartierna förslag på höjd bensinskatt är att vi vill ha en grön skatteväxling. Höjd koldioxidskatt ska alltså växlas mot andra skattesänkningar, t.ex. på arbete, konsumtion och företagande. Vänsterpartiernas förslag innebär en ren skattehöjning.

En skattehöjning på koldioxid kan vara nödvändig för att klara klimatmålen, men detta måste också kombineras med andra åtgärder för att vi ska få en snabbare omställning från fossildrivna bilar till miljöbilar. Miljöbilspremie, slopad fordonsskatt för miljöbilar, satsning på forskning kring miljövänliga bränslen och energieffektiva fordon samt stöd till biogasmackar är några exempel på åtgärder som möjliggjort att det rullar tolv gånger så många miljöbilar på våra vägar idag, jämfört med 2005. Nu vill vi gå vidare för att möjliggöra en fossiloberoende fordonspark till 2030. Det är inte bilarna som är problemet, utan utsläppen.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.