Så här drabbas skåningarna av det rödgröna budgetförslaget

Centerpartiet och de övriga allianspartierna prioriterade stabilitet och kontroll över statens finanser under början av den här mandatperioden. Det ifrågasattes av de rödgröna vänsterpartierna, men när finanskrisen bröt ut och nu när vi ser den grekiska krisen så kan vi vara mycket nöjda med den restriktivitet som vi har haft.

Det är egentligen inte svårare än att vi har lagt i ladorna under de goda åren för att kunna använda under de svåra åren. Under 2008-2010 har Sverige haft den mest expansiva ekonomiska politiken av samtliga OECD-länder och det har gjort att vi kommit ur finanskrisen utan nedskärningar och höjda skatter. Samtidigt har vi minskat Sveriges skuldsättning från 46 till 41 procent av BNP under mandatperioden.

Nu har alliansen lagt fram sin vårbudget och vänsterpartierna har lagt sitt motförslag och äntligen blir skillnaderna mellan de båda regeringsalternativen tydliga. Även om vänsterpartierna nu har accepterat i princip hela jobbskatteavdraget så väljer de istället att lägga högre skatter på annat. Deras bidragslinje står mot vår jobbpolitik. Deras riskerande av svensk stabilitet står mot vårt ansvarstagande.

Unga skåningar de största förlorarna

De allra största förlorarna med vänsterpartiernas budgetförslag är alla unga skåningar. Sahlin, Ohly och de andra vill höja arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år med över tio miljarder kronor. Redan idag har vi en ohållbart hög ungdomsarbetslöshet och nu vill vänsterpartierna göra det ännu svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Vi i Centerpartiet vill behålla låga arbetsgivaravgifter för unga och har dessutom lagt fram flera långtgående förslag för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Exempelvis vill vi ge unga chansen att ingå frivilliga ungdomsavtal med arbetsgivare under maximalt två år. Det skulle göra tröskeln in på arbetsmarknaden lägre och fler skulle få chansen att snabbt hitta ett första jobb.

Skånska företagare förlorar också

Även de skånska företagarna, och därmed alla skåningar eftersom antalet jobb minskar, tillhör förlorarna med det rödgröna alternativet. En ny förmögenhetsskatt kommer åter att leda till att kapital lämnar landet och då blir det svårare för företagare att hitta riskkapital. Förslaget på kilometerskatt på lastbilar drabbar åkerinäringen hårt. Många nya företag inom hushållsnära tjänster kommer att tvingas lägga ner när RUT-avdraget tas bort. De skånska bönderna får åter skatt på handelsgödsel och konkurrenskraften minskar i jämförelse med andra länder.

Vi i Centerpartiet vill tvärtom förenkla för företagande i Sverige. Det är genom nya och växande företag som de nya jobben skapas. Vi vill avskaffa den särskilda löneavgiften för egenföretagare, sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt, sänka momsen för tjänsteföretag, göra det lättare att både vara anställd och företagare osv.

Spritsmugglare och svartjobbare är vinnarna

Finns det då inga vinnare med de rödgröna vänsterpartiernas förslag? Jo, visst finns det vinnare. Framförallt är det spritsmugglare och svartjobbare som kan fira. En kraftigt höjd skatt på alkohol och tobak kommer att öppna upp nya och lönsammare marknader för de som smugglar in sprit och cigaretter över bron och in genom våra hamnar. Även svartjobbarna lär få ett uppsving. Med borttagandet av RUT-avdraget så kommer många hushållsnära tjänster att åter bli svarta.

Alternativen är tydliga inför valet. Vilken politik och vilka företrädare ska leda Sverige 2010-2014? Är det Reinfeldt, Borg och Olofsson som ska ta hand landets ekonomi och näringspolitik, eller är det Sahlin, Östros och Ohly? Valet är ditt!

This entry was posted in Insändare and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.