Tag Archives: haverikommission

Anföranden i debatt på interpellation om haverikommission

Anf. 48 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Först och främst måste det sägas att det är en skam att vi över huvud taget ska behöva ha en debatt här i kammaren om dödligt våld mot kvinnor och mäns våld mot … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Viktigt att frågan fortsätter att diskuteras

Aktuellt hade idag ett inslag om att kvinnomisshandlare återfaller i brott och sedan en diskussion om vad som görs av regeringen. Det är bra att frågan diskuteras men samtidigt tycker jag att det är en för stor fokusering på “haverikommission … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 7 Comments