Tag Archives: häkte

Anförande och repliker i debatten om en ny fängelse- och häkteslagstiftning

Anf. 53 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi en av de mest omfattande lagändringarna under denna mandatperiod, en helt ny fängelse- och häkteslagstiftning. Det har varit en lång process. Kriminalvårdskommittén tillsattes redan 2002. En del av kommitténs … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment