Svar ang. Meråkerbanan

Nu har jag fått svar från den norska samferdselministern Liv Signe Navarsete angående Meråkerbanan mellan Storlien och Trondheim.

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.