Daily Archives: 19/3/2009

Var ska Sahlin ta miljarderna?

Mona “sedelpressen” Sahlin har för vana att utlova ofinansierade miljarder. Den här gången är det kommunerna som ska få nya miljarder. På frågan var hon tar pengarna så finns det inget svar. Tror Mona Sahlin att staten är i ett … Continue reading

Posted in General | 19 Comments

Anförande och repliker ang. Unga lagöverträdare

Anf. 213 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! De allra flesta barn som växer upp i Sverige har en trygg uppväxt med engagerade föräldrar. De löper väldigt liten risk att hamna i kriminalitet. De kan känna trygghet, de blir bekräftade av … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 3 Comments

Anförande och repliker ang. Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007

Anf. 190 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Som lagstiftare måste vi alltid fundera på om en tvångslag är väl motiverad, så motiverad att den kan anses nödvändig gentemot kränkningen av den personliga integriteten. Det måste alltid göras en avvägning mellan … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment