Daily Archives: 17/3/2009

Svar ang. Meråkerbanan

Nu har jag fått svar från den norska samferdselministern Liv Signe Navarsete angående Meråkerbanan mellan Storlien och Trondheim.

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment