Danska gränskontroller på Öresundstågen

Muntlig fråga till statsministern som jag ställde under frågetimmen i torsdags. Tyvärr var statsministern mycket passiv i sitt svar och berörde inte alls vilka problem som pendlarna kan ställas inför.

Anf. 65 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Danmark har i dagarna beslutat att skärpa gränskontrollen mot Sverige, bland annat genom ökad kontroll på Öresundstågen. Beslutet kan ifrågasättas utifrån Schengenreglerna. Jag tycker också att det kan ifrågasättas utifrån det nordiska samarbetet, eftersom det här riskerar att drabba tiotusentals pendlare över Öresund.

Öresundståget är ett pendeltåg. Från Malmö till Köpenhamn tar det i dag 34 minuter. Det är kortare än det tar att ta pendeln till Stockholms central från Bålsta, Märsta eller Södertälje. Öresundstågen är den dagliga pendlingen till jobbet eller skolan för väldigt många skåningar.

Nu är många oroliga för att de ökade danska gränskontrollerna ska ställa till med problem för pendlarna. Min fråga till statsministern är om han har för avsikt att ta upp frågan med sin danska statsministerkollega Lars Lökke Rasmussen så att de svenska pendlarna kan andas ut och så att rörelsefriheten i EU och Norden inte ska försämras.

Anf. 66 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Regeringens uppfattning är att den rörlighet som vi sedan länge har haft mellan de nordiska länderna och via Schengenavtalet är positivt och bra. Cecilia Malmström, ansvarig kommissionär i kommissionen för dessa frågor, har sagt att den danska regeringen har lämnat in en ansökan om vissa eventuella begränsningar när det gäller rörligheten som nu ska analyseras av kommissionens jurister. Vad den exakta avvägningen som kommer ut av detta blir har jag inte svar på i dag. Det måste nog anstå analysen innan vi kan svara på det.

Vår utgångspunkt kommer naturligtvis att vara att fortsatt hävda öppenhet. Men det sitter just i dag ett RIF-råd – det råd inom EU som har hand om dessa frågor – och diskuterar andra typer av möjliga tillfälliga begränsningar som ibland blir aktuellt när det gäller Schengenregler och andra delar av rörligheten. De kan vara påkallade i vissa situationer.

Analysen från vår utgångspunkt är inte färdig. Det gäller också för EU-kommissionen. Vi får återkomma i frågan.

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Danska gränskontroller på Öresundstågen

 1. z999 says:

  Vad har danskarna angett för skäl? Är det för att minska risken för att få in illegala invandrare? Sverige tar ju emot flest invandrare (illegala oräknade) i hela EU vilket man fått råd med genom att ha lägst antal vårdplatser Europa
  http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6069
  Sämst i världen tydligen-
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2176185/sverige-samst-i-vastvarlden-pa-vardplatser

  Och genom att “justera” uhjälpen lite;

  På sidan 18 i tilläggsbudgeten, utgiftsområde 8 Migration, stycke 1:2 står det så här.

  I statens budget för innevarande år finns for detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 026 387 000 kronor.

  Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för ersättningar till asylsökande samt till kommuner och landsting. Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen för 2011 har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivits upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. De medel som anvisats är därför otillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 875 000 000 kronor.

  Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med 650,465,000 kronor.

  Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med 875 000 000 kronor.

  Ramanslaget för kostnader gällande detta område för asylsökande är alltså på över 3 miljarder. Nu har det visat sig att det kommit fler asylsökande ensamkommande barn än beräknat.

 2. z999 says:

  Dåligt val för SD. Dom borde fått mer än 2 procentenheter upp efter alla konstigheter från styret i landet. Fast jag vet varför man inte storsatsade på det här valet så det var väl hyffsat reultat ändå.

 3. Danske Folkeparti vill stänga de danska gränserna på samma sätt som Sverigedemokraterna vill stänga de svenska. Allt okänt kan ju vara farligt… Xenofobi. Tyvärr klarar inte Venstre att hålla borta DF:s populism och främlingsfientlighet.

 4. frekar06 says:

  Johan,

  Det är inte bra att man försöker begränsa rörelsefriheten. Sådant ställer jag mig inte bakom någonstans. Det största hotet mot den trafik som Öresundstågen står för är dock inte Danmarks gränskontroll utan den totala cirkus som råder efter att DSB First skandalen avslöjats.

  Öresundstågen kan snart stå stilla här nere. Transportstyrelsen har begärt in mer material från DSB First. Om tillståndet dras in kommer det gälla omedelbart. Med andra ord får tågen köra till närmaste station. Vår infrastrukturminister har sent om side förstått att det nog är en bra idé att träffa den danska transportministern i Leipzig för att reda ut och lägga korten på bordet.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1455052/Tagen-kan-stoppas-i-maj.html

  Det blev inte bättre för Hans Christian Schmidt (dansk transportminister) igår sedan tidningen politiken avslöjat att Schmidt ägnat sig åt att censurera danska DSB:s interna personaltidning.

  http://politiken.dk/politik/ECE1282510/minister-beskyldes-for-at-censurere-dsb-medarbejderblad/

  Skånetrafiken talar om att det kan bli stopp i tågtrafiken i allt från en dag till tre månader. Detta blånekar regionrådet Persson (FP) till. Han hänvisar fortfarande (om han nu inte ändrat sig igen) till att en konkursförvaltare ska köra tågen, men den konkursförvaltaren kan inte enligt transportstyrelsen köra Öresundstågen. För det krävs tillstånd och det har inte konkursförvaltaren eftersom tillståndet dras omedelbart när en tågoperatör går omkull.

  Nåja, något gott har det dock kommit ur det här och det är att transportministern i Danmark med sina uttalanden om att stoppa trafiken på Öresundsbron äntligen fått infrastrukturministern i Sverige att vakna. Annars har vi inte hört mycket av denne infrastrukturminister, sen den senaste grodan hoppade ur munnen på henne då hon förklarade på ren svenska att folk får fira Jul på andra dagar än Julafton för att tågtrafiken bröt samman i vintras (igen).

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12717088.ab

 5. Nisse Nilsson says:

  Med tanke på den kraftigt ökande brottsligheten som kommer från östeuropa så tycker jag att man får välkomna att danskarna försöker något lite mer radikalt även om det ställer till det för oskyldiga. Som ett exempel var enligt danska TV-nyheterna 1/3 av alla utländska medborgare som dömdes för stöld i Köpenhamns tingsrätt 2009 rumänska medborgare. Ser man t.ex. på villainbrotten i sydvästra Skåne så har de mer än fördubblats per innevånare sedan 2005 detta trots de satsningar på polis och rättsväsende som Alliansen sagt sig göra. Polisens analys är att det handlar om östeuropeiska ligor. Mot bakgrund av detta hade det varit välkommet om det hade blivit en förstärkning även vid de svenska gränserna riktat mot den allmän brottslighet som närmast flödar in. Hos tullen är det ju t.ex. framförallt den allt intensivare narkotikatrafiken som prioriteras. Jag har själv viss insikt i hur den ekonomiska brottsligheten ser ut och man kan tydligt se en förändring, för tio år sedan var merparten av de som uppträdde som målvakter i konkursbolag utslagna människor som fanns i landet. Idag är det i stor utsträckning utländska medborgare som kommer till Sverige och befinner sig här så länge så att de får ett svenskt personnummer innan de försvinner ut ur landet och sedan så används deras identitet av andra för att t.ex beställa mobiltelefonabonnemang eller blåsa staten på ROT-pengar.

 6. Danskarna säger ju själva att det inte är personkontroller som ska ske. Rumänska liksom svenska medborgare har rätt att åka in i Danmark.

 7. z999 says:

  Det är rätt tydligt vad danskarna är ute efter. Sverige, speciellt Malmö, har använts som skräckexempel på vad “mångkulturen” egentligen innebär.

 8. z999 says:

  Danmark ska tydligen underlätta att utvisa kriminella invandrare som inte är danska medborgare.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/dansk-morot-for-att-mota-invandrare

 9. Danmark är beroende av alla de skåningar, många med utländsk bakgrund, som varje dag pendlar över sundet och jobbar på restauranger, i affärer och på andra arbetsplatser där det är svårt för danska arbetsgivare att hitta rätt personal. Det tycks Danske Folkeparti, och regeringen med Venstre i spetsen, ha glömt bort.

  Vad gäller artikeln som du länkar till så måste det vara något fel med den. Förslaget handlar om morötter för att få icke-danska personer att vilja och kunna återvända till sina hemländer. Ett sådant system har vi redan i Sverige, något som Sverigedemokraterna för övrigt motsätter sig. För se om de nu ändrar sig, de brukar ju vilja ta efter DF.

 10. Johnny says:

  För 35 år sedan tågluffade jag över hela Europa och behövde bara visa mitt svenska pass vid gränserna, det tog väl 20 sekunder ungefär. Vi hade utmärkt fri rörlighet redan på den tiden.

  Med hänsyn till all kriminalitet som råder i Malmö och Sverige efter en extrem utom- europeisk invandring där 90% av invandrarna inte ens har pass, har i alla fall jag full förståelse för att danskarna är oroliga över utvecklingen i Sverige och framför allt Malmö. Sverige bedriver en extremt stor invandring jämfört med våra grannländer i Norge, Danmark och Finland, trots att vi inte ens har jobb till våra svenska ungdomar och arbetslösa svenskar samt befintliga invandrare som uppgår till ca 500.000 idag.

  Varför satsar inte Sverige på att ta in arbetskraft från EU som har 50 miljoner arbetslösa efter att alla arbetslösa i Sverige har fått jobb? Det finns ju massor av arbetslösa i ex Irland och England och de delar vår kristna kulturhistoria och talar dessutom engelska om vi nu någon gång i framtiden skulle få behov av arbetskraft.

 11. Johnny, det märks att du inte är skåning och följer Öresundsutvecklingen. Din tågluffning för 35 år sedan är inte ens i närheten av att kunna jämföras med “tågluffningen” över Öresund nu på 2010-talet. Varje morgon och kväll pendlar 15 000-20 000 människor över sundet för att jobba eller studera.

  Låt oss räkna lite! Vi utgår från 18 000 pendlande personer som ska visa pass och det tar, enligt din uppgift, 20 sekunder att kontrollera ett pass. Då är det ju inga problem…. 6000 minuter, 100 timmar är ju ingenting för att kontrollera 18 000 pendlare. De blir säkert glada när de inte kommer i tid till jobbet eller utbildningen.

  Även om Danmark skulle sätta in 100 tullare som bara kollar pass på Öresundstågen så skulle det bli kaos och det skulle förstöra pendlingsmöjligheterna. Det är precis lika dumt att ha passkontroll mellan Sverige och Danmark som att ha det mellan Södertälje och Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.