Visst finns det poliser som begår brott

Det finns poliser som begår brott. De ska straffas som alla andra och om de har begått något brott som inte är av mindre vikt så kommer de med all sannolikhet också att få sparken som polis. När jag pratar med andra poliser så har jag en känsla av att de är ännu hårdare mot sina kollegor som har begått brott än vad domstolarna är. Poliser vet att hela kåren svärtas ned av poliser som begår brott och därför reagerar de starkt.

Som vanligt tänker jag inte uttala mig om enskilda rättsfall, men jag måste säga att jag förvånas över andras förvåning att enbart 1 av 200 brottsanmälningar mot poliser leder till åtal och att det nu krävs en ny omorganisering.

Det görs väldigt många helt ogrundade anmälningar mot poliser. Ibland undrar man om folk inte vet att polisen faktiskt får vidtaga tvångsåtgärder mot enskilda och till och med använda våld i vissa fall. Trots att många anmälningar är nästan obegripliga så görs det ändå en seriös utredning av påståendena, men självklart läggs utredningen ner om det inte har begåtts något brott.

Jag sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse och har fått en allt bättre inblick i hanteringen av brottsutredningar mot anmälda poliser. Sedan den 1 januari har vi ett särskilt ansvar eftersom alla anmälningar mot poliser, åklagare och domare utreds av en självständig enhet under Rikspolischefen.

Den nya organisationen har bara funnits i fyra månader, så det är alldeles för tidigt att säga om den fungerar eller inte, men det fanns ju en anledning till att vi gjorde förändringen. Vi ville inte att poliser skulle göra internutredningar för nära de misstänkta poliserna och därför flyttades verksamheten från länspolismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen som är en annan myndighet.

Att som Alhem m.fl. nu kräva en ny myndighet känns som förhastat. Låt den organisationsförändring som precis ha skett få komma igång ordentligt och sedan kan vi utvärdera den. Organisationsförändring på organisationsförändring ger aldrig några bra resultat.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Visst finns det poliser som begår brott

 1. floodis says:

  “Det görs väldigt många helt ogrundade anmälningar mot poliser.”

  Källa, tack.

 2. Jag antar att alla anmälningar är offentliga handlingar om det inte finns förundersökningssekretess. Du skulle förvåna dig över vad folk kan anmäla. Men med detta sagt, så ska givetvis alla anmälningar ändå tas på allvar.

  När det gäller insynen i polisen verksamhet så har svenska folket valt sina riksdagsledamöter och ur oss är det sex (faktiskt bara fem eftersom KD:s ledamot inte längre är riksdagsledamot) ledamöter som sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse. Vi har ett ansvar att följa hur internutredningarna går till. Även i länspolisstyrelserna sitter det förtroendevalda som följer hur anmälda poliser utreds. Jag skulle vilja påstå att du kan kontakta vem som helst som har den insynen, oavsett parti, och du skulle få svaret att det är väldigt många anmälningar som inte ska leda till något åtal.

 3. Don Joan says:

  Hade varit bättre att satsa på en helt fristående myndighet direkt. Att lägga en grupp under rikspolischefen är ju inte att frikoppla den helt ifrån polisen. En extern utredare borde öka förtroendet bland allmänheten samt dess tankar om rättsäkerheten.

 4. frekar06 says:

  Linander:

  Det är för min del omöjligt att ha förtroende för polis och rättsväsende. Min förhoppning är naturligtvis att det inte skulle behöva vara så, men det fungerar inte som det är nu. Det fall som nu diskuteras i media är bara ett exempel på varför jag tappat förtroendet för polis och rättsväsende.

  Fallen med Thomas Quick är andra exempel. Men det var egentligen i samband med Sveriges Radios avslöjanden om Johan Liljeqvist som mitt förtroende för polisen definitivt nådde botten.

  Det brister som Sveriges Radio har visat på i sin granskning är helt oacceptabla. Det är också helt oacceptabelt att man har lagt ner en utredning där det finns klara bevis på att Liljeqvist dog av polisens ingripande. Vad är egentligen brottsligt för en polis att göra om man inte kan bli fälld för att använda ett så grovt övervåld att en person avlider av ett polisingripande?

  Det var väldigt fina ord i samband med fallet med Johan Liljeqvist om att det inte skulle få hända igen och att det nu skulle bli ordning och reda. Men sedan dess har i praktiken ingenting förändrats. För det som hände Osmo Vallo och Johan Liljeqvist har sedan fallet Johan Liljeqvist uppmärksammades också drabbat en 21-årig student som dog efter att polisen använt samma polisgrepp som mot Vallo och Liljeqvist.

  Länk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8176976.ab

  Visst polisen har vissa möjligheter att använda våld, men man får definitivt inte under några som helst omständigheter använda dödligt våld, vilket man uppenbarligen har gjort i flera fall. Om det är tillåtet för polisen att använda dödligt våld, vilket man kan fundera på om det är med tanke på fallet Johan Liljeqvist, så har vi extremt allvarliga problem.

  Vi befinner oss för närvarande på ett rakt spår. Det spåret leder oss rakt ner för stupet och in i polis- och övervakningsstaten. Vissa blir säkerligen rädda av den allt ökande övervakningen. Själv blir jag ännu mer fast besluten att kämpa vidare för det jag tror på i form av större frihet, mänskliga fri- och rättigheter, rätten till privatliv och en ännu bättre fungerande demokrati.

  Frihetens och demokratins vindar blåser nu i och med revolterna i Mellanöstern och Nordafrika och de kommer säkerligen blåsa in också över Europa! //Frekar06

 5. z999 says:

  “Frihetens och demokratins vindar blåser nu i och med revolterna i Mellanöstern och Nordafrika och de kommer säkerligen blåsa in också över Europa!”

  Inte alltid tydligen.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1384344/Osama-Bin-Laden-death-UK-Muslims-stage-mock-funeral-outside-US-Embassy.html

 6. z999 says:

  Off Topic, men jag bor i Stockholm.
  Måste det vara förbjudet för politiker att tala på ett folkligt sätt?
  http://www.dn.se/sthlm/rosdahl-ber-om-ursakt-for-chipspasarna

  Jag tycker inte att han sagt något fel utan använt exemplet på ett bra sätt för att ge perspektiv till prishöjningen. Det känns även respektfullt mot stockholmarna att han sedan ber om ursäkt (vilket han inte behövde för min del).

 7. frekar06 says:

  Z999: Nu ska vi hålla oss till ämnet här kanske. Men en kort kommentar kring det här så kallade chipsuttalandet kan vara på sin plats. Jovisst, medieuppmärksamheten kring detta framstår som något överdriven för att uttrycka saken lite milt.

  Här nere i Skåne är hela tågtrafiken i gungning med anledning av den omfattande DSB First skandalen som mycket väl kan sluta i att tillståndet att köra tåg i Sverige ryker, de har bland annat fått olagligt statsstöd från DSB (moderbolaget), stora delar av ledningen i DSB och DSB First har fått sparken och den danska transport ministern befinner sig dels själv i blåsväder för att han enligt medier har ljugit om att han inte kände till skandalerna i DSB och DSB First,vilket han troligtvis har gjort.

  Han befinner sig dessutom i direkt konflikt med regionrådet Mats Persson och ett antal andra skånska politiker då han hotat stoppa sena tåg vid gränsen. Med andra ord så är det en fullskalig röra eller cirkus om man så vill här nere kring tågtrafiken. Det blev inte bättre när DSB First inte lämnade in vad svenska transportstyrelsen ville ha och i Danmark har man “glömt” att lämna in papper till danska myndigheter.

  http://www.sydsvenskan.se/system/topicRoot/DSB_First/
  Frekar06

 8. frekar06 says:

  Håller fullständigt med Don här ovan. Tycker att förslaget att förlägga ansvaret för utredningar av poliser till Justitiekanslern är väldigt intressant för övrigt (tror det var Alhem som kom med det). Då skulle vi få en helt självständig myndighet som utredde fall där poliser misstänks för brott. Det skulle säkerligen öka förtroendet hos allmänheten för den här typen av utredningar. Frekar06

 9. Micke says:

  Att polisen inte skulle begå brott, är en utopi. Att risken ökar för brott begångna av poliser, och det oavsett vilken ställning de har inom polisen, kommer att öka ju fler poliser vi får. Detta beror den i det närmaste totalitära systemet som svensk polis har fått bygga upp sedan 1965, då svensk polis blev förstatligad, utan någon större inblandning från staten. Detta ser vi resultatet av idag. En rikspolischef som ser svensk polis som sin privata angelägenhet och har ett 20-tal länspolismästare som medhjälpare.
  Ett fackförbund som har vuxit sig så starkt sedan 1965 med hjälp av socialdemokraterna, att de så sent som valet 2006, styrde och ställde som de ville. Tyvärr har de fortfarande en så stor makt över oss alla, att det hindrar en demokratisk utveckling av både vårt samhälle och polisen självt. Detta är kanske det grövsta brottet. Ett brott mot vårt öppna samhälle. Därför anser jag att det är nödvändigt att frigöra utredningens förfarandet från Rikspolisstyrelsen och förlägga den på en annan myndighet som Alhem föreslår. Att det skulle vara för tidigt att kunna dra några slutsatser om RPS förmåga att hantera detta, är inte relevant. RPS har tidigare varit väldigt snabba och soppa undan andra påbud skapade av er folkvalda, Johan och du vet vad jag syftar på. Frågan är hur mycket annat RPS har dolt för oss eller på ren svenska, ljugit för er om!
  Grrr 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.