Svar på fråga till de nordiska regeringen om Norden som kärnvapenfri zon

Nu har jag fått svar från Danmarks, Finlands, Islands och Norges regering om hur de ser på Norden som en kärnvapenfri zon. Som vanligt får man inget direkt svar på frågan, men man kan väl ändå säga att det var ett relativt positivt svar.

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.