Category Archives: Skriftliga frågor och svar i riksdagen

Här lägger jag in mina skriftliga riksdagsfrågor och de svar jag får oredigerade.

Svar på IP-telefoni avslöjar hemliga telefonnummer

Johan Linander har frågat mig om vad jag är beredd att vidta för åtgärder för att alla IP-telefonileverantörer ska garantera att inga skyddade nummer röjs. Mitt svar till frågeställaren är att det i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) idag … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Reformera skatteutjämningen mellan Sverige och Danmark

Reformera eller omförhandla skatteutjämningen mellan Sverige och Danmark. Det kräver Johan Linander, riksdagsledamot (c) samt ledamot av Nordiska rådets presidium i en skriftlig fråga till Danmarks skatteminister; ”De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 2 Comments

IP-telefoni avslöjar hemliga nummer

Till statsrådet Åsa Torstensson (c): En undersökning har visat att tre av femton svenska IP-telefonileverantörer har stora brister i sitt skydd av hemliga telefonnummer. Det innebär att personer som ringer till någon som använder IP-telefoni kan få sitt hemliga telefonnummer … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på fråga om HBT-situationen i Ryssland

Utrikesminister Carl Bildt har svarat på min fråga om HBT-situationen i Ryssland: Svar på fråga 2006/07:1274 av Johan Linander (c) Ryssland och Europakonventionen och fråga 2006/07:1291 av Ulf Holm (mp) Bråk vid Moskvas Pride-festival. Johan Linander och Ulf Holm har … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Allas lika värde – även i Ryssland

Skriftlig riksdagsfråga till utrikesminister Carl Bildt. Under helgen som gick arrangerades Moskva Pride och under söndagen hölls en demonstration mot att den tänkta Prideparaden förbjudits. Tyvärr attackerades de fredliga demonstranterna av våldsamma motdemonstranter. Människorättsaktivister från såväl Ryssland som andra länder … Continue reading

Posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Svar på fråga ang. terrorlistning

Svar på fråga 2006/07:374 av Johan Linander (c) Terrorlistning Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att FN:s system för att uppföra terrorister på sanktionslistor skall uppfylla alla krav på mänskliga rättigheter inklusive rätten … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Terrorlistning

Skriftlig riksdagsfråga till utrikesminister Carl Bildt: Det har nyligen framkommit att en svensk medborgare förts upp på FN:s terrorlista. Med det regelverk som finns har Sverige inga möjligheter att hindra terrorlistningen utan måste följa Säkerhetsrådets beslut. Tidigare har tre svenska … Continue reading

Posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 16 Comments

Svar på fråga om beslagtagna servrar

Här är justitieminister Thomas Bodströms svar på om och i så fall vad han tänker göra för att inte oskyldiga ska drabbas vid beslag av servrar. Jag hade förväntat mig att han skulle svara att reglerna för beslag egentligen inte … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 5 Comments

Orimligt att kräva speltillstånd för Internetkaféer

Skriftlig fråga till statsrådet Sven-Erik Österberg För någon vecka sedan beslöt kammarrätten i Jönköping att ett Internetkafé i Örebro ska ansöka om tillstånd för spelverksamhet eftersom datorerna som hyrs ut kan användas för att till exempel spela nätpoker. Kammarrätten menar … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Oskyldiga ska inte drabbas vid beslag av servrar

På förmiddagen den 31 maj genomfördes en stor polisinsats för att stoppa bittorrent-trackern The Pirate Bay. Utöver att personer togs in för förhör så gjordes ett tillslag mot det företag som förvarar servrarna som bland annat innehåller sajten Pirate Bay. … Continue reading

Posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 16 Comments

Svar på fråga ang. Etanolfabrik i Köpingebro

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidtaga för att nedläggningen av sockerbruket i Köpingebro ska bli en utveckling istället för en avveckling? Att lägga ned fabriken i Köpingebro är ett företagsbeslut. Detta är ett resultat av reformen … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på fråga ang. Radiokommunikation för polisen

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att inte merkostnaderna ska öka ytterligare för det nya radiokommunika¬tionssystemet. Det är naturligtvis alltid viktigt att hålla kostnaderna nere i all statlig verksamhet. Den nu aktuella förseningen är … Continue reading

Posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Etanolfabrik i Köpingebro

Danska Danisco Sugar meddelade igår, torsdag, att sockerbruket i Köpingebro ska stänga. Kvar blir enbart ett sockerbruk, det i Örtofta mellan Lund och Eslöv. Bakgrunden till nedläggningen är EU-beslutet att den europeiska produktionen av socker ska minskas med 35 procent … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Överskott, men till vilket pris?

Under åtskilliga debatter i riksdagen och intervjuer i diverse medier har justitieministern sagt att polisen inte alls har brist på pengar utan tvärtom haft överskott under de senaste åren. Detta stämmer, tyvärr. Men frågan är om det är positivt att … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Skriftlig fråga till justitieministern om Rakel

Åter har vi kunnat läsa att det nya radiosystemet för landets ”blåljusmyndigheter” blir ännu mer försenat. Regeringen vägrade i det längsta att skjuta till nödvändiga resurser för att det nya Rakel skulle bli verklighet. Detta har inneburit en pressad tidsplan … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på fråga ang. utvecklingen inom rättsväsendet

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utvärdera hur genomförda organisationsförändringar inom rättsväsendet påverkar dess resultat. Jag vill inledningsvis framhålla att förutsättningarna för rättsväsendets myndigheter – såväl polisen och domstolsväsendet som åklagarväsendet och kriminalvården … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Svar på fråga ang. TeliaSonera och konkurrenshinder på bredbandsmarknaden

Johan Linander har frågat mig vad jag avser göra för att ”myndigheternas meddelade skyldigheter” skall bli verkningsfulla. Frågan avser i första hand Post- och telestyrelsens beslut om skyldigheter för TeliaSonera. Den övergripande målsättningen för politiken för IT-samhället är att Sverige … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

TeliaSonera och konkurrenshinder på bredbandsmarknaden

I maj 2005 frågade jag vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta mot TeliaSoneras konkurrenshindrande aktiviteter på bredbandsmarknaden. Enligt det svar jag fick var frågan prioriterad för regeringen och det hänvisades till Post- och telestyrelsens uppdrag att redovisa en lägesrapport över … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Rättsväsendet på fel väg?

Skriftlig riksdagsfråga till justitieminister Thomas Bodström: Jag vågar utgå från att regeringen och justitieminister Thomas Bodström vill ha ett bra rättsväsende. Med ett bra rättsväsende menar jag hög rättssäkerhet, rättstrygghet och effektivitet, låg brottslighet, en stor andel brott blir utredda, … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. kaotiskt i kriminalvården

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kriminalvårdsanställda skall kunna få acceptabla arbetsvillkor. Kriminalvården har under denna sommar mot bakgrund av förra som¬marens händelser vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att erfaren personal … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment