Terrorlistning

Skriftlig riksdagsfråga till utrikesminister Carl Bildt:

Det har nyligen framkommit att en svensk medborgare förts upp på FN:s terrorlista. Med det regelverk som finns har Sverige inga möjligheter att hindra terrorlistningen utan måste följa Säkerhetsrådets beslut. Tidigare har tre svenska medborgare varit terrorlistade, varav en av dem i nästan fem år.

De personer som terrorlistas drabbas mycket hårt genom bland annat frysning av tillgångar. Åtgärderna kan givetvis vara berättigade vid t.ex. planering av grov brottslighet, men att utsättas för detta tvångsmedel utan möjlighet till rättslig prövning är inte acceptabelt. Exempelvis åsidosätts Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Sverige borde aktivt arbeta för att ändra FN-stadgan om terrorlistning så att denna uppfyller alla krav på mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat i andra sammanhang.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande:
Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidtaga för att FN:s terrorlistning ska uppfylla alla krav på mänskliga rättigheter inklusive rätten till en rättslig prövning av en opartisk domstol?

This entry was posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

16 Responses to Terrorlistning

 1. site admin says:

  Vaknade till att TV4:s Nyhetsmorgon ringde och ville ställa frågor angående den skriftliga frågan till Carl Bildt. Som väntat var de ute efter allianssplittring. Men min fråga är snarare en möjlighet för Carl Bildt att säga att Sverige måste följa FN-stadgan om terrorlistning men att stadgan som sådan tycker vi inte håller tillräcklig rättssäkerhet pga bristen på rätt till prövning av saken. När jag sagt detta var inte intresset lika stort. Har inte själv sett programmet så jag vet inte om jag kom med.

  TT har skrivit om det och jag hittade en artikel på Smålandsposten. Tyvärr framställs det som att socialdemokraterna skulle vara mer kritiska till systemet än Carl Bildt, i själva verket har de uttalat sig om olika saker. Bildt om terrorlistningen av 41-åringen, som Sverige måste godkänna, och Bodström om systemet med terrorlistning.

 2. steelneck says:

  Kommentar till din kommentar (alltså inte din bloggpostning). Här hade du alltså chansen att utnyttja media, de var på god väg att självmant springa ditt ärende; att ge Bildt en möjlighet, men… Lärde du dig nåt?

  😉

 3. Björn says:

  Min åsikt i frågan är ju att de där reglerna snarast bör tas bort ur svensk lag. Har amerikanarna några bevis mot den här mannen så får de vackert komma till en svensk domstol och lägga fram dem. Vi kan inte ha det så att en icke-vald tredje part kan diktera lagstiftning för oss som går utanför de grundläggande fri och rättigheterna.

  Förlåt sedan om jag kidnappar din tråd lite, men jag skulle faktiskt vara intresserad av din syn på konflikten mellan avtalsrätt och fackrätt i frågan om Det Stora Slaget om den Lilla Salladsbaren. Skulle du kunna skriva ett inlägg om detta?

  Jag tycker det verkar vara en intressant konflikt mellan parters självklara rätt att teckna vilka avtal de vill, och fackets rätt att sätta företag i blockad för att folk inte har tecknat ett kollektivavtal.

 4. site admin says:

  Vet inte riktigt vad jag skulle lära mig. Du får nog förklara dig bättre för att även jag ska förstå…

  Men det har blivit Rapport, Ekot och diverse tidningar under dagen. Så nog fick jag ut mitt budskap om det var det du menade.

  Jag förordar aldrig att Sverige ska bryta mot internationella överenskommelser som vi skrivit under. Om alla länder bara följer de överenskommelser som de skrivit under när det passar dem själva, så faller snabbt hela FN-systemet och andra internationella avtal. Därför tycker jag inte att det är en framkomlig väg att vägra godta FN:s terrorlistning, utan arbetet bör inriktas på att förändra listningssystemet.

  Sverige skulle givetvis kunna ställa 41-åringen inför rätta i Sverige, om det nu finns tillräckliga misstankar om brott för att kunna väcka åtal. Men även om han skulle frias från det åtalet så betyder det inte att han automatiskt skulle strykas från terrorlistan.

  När det gäller salladsbaren i Göteborg så har jag skrivit lite här.

 5. Björn says:

  Jag såg det, men Federley är ju alltid Federley. 🙂

  Jag hoppades att du hade någon mera insikt om det hela ur just den aspekt jag tog up, som medlem av Justitieutskottet och som centerpartiets talesman i juridiska spörsmål. Balansen mellan grundläggande friheter inom avtalsrätt och fackens lagliga rätt att påtvinga andra ett avtal vore intressant att få belyst.

 6. site admin says:

  Jag tycker inte att det finns någon rimlig balans. Jag tycker att balansen borde utgå från friheten att ingå avtal när det inte finns någon anställd som är medlem eller vill att kollektivavtal ska ingås. Men detta är snarare en politisk än juridisk fråga. Man kan inte hävda att dagens svenska regler bryter mot några grundläggande rättigheter som jag ser det, men det hindrar självklart inte mig och andra från att vilja förändra och förenkla regelsystemet för framförallt småföretagare.

 7. steelneck says:

  #4 (admin) Du skrev ju själv “När jag sagt detta var inte intresset lika stort”, och med tanke på vad du svarade nu så så kan jag i min replik säga – Jasså inte.

  I sakfrågan håller jag dock med dig. Den här paranoida rädslan för terrorism har spårat ur och börjar bli farlig för rättsamhället, och de närmast kristna fundamentalister som säger sig vilja bekämpa terrorn hugger bara huvudet av de ideal de säger sig vara för. Det är inte terrorsister som avskaffar rättsäkerhet, demokrati, det fria ordet, den privata kommunikationens integritet osv.. de med makt att göra det är våra politiker.

 8. Böjrn, du orerar om amerikanarna och huruvida de har bevis. Denna listning är från FN! (Suck!) JAg antar att du är politiker… (Aaaargh! Suck! Aaaargh!)

  Varför skulle vi inte delta i kriget mot terrorismen? Typiskt att finna petimeter-nissar bland liberaler när ett åtgärder i ett krig mot terrorismen vidtas. Någon slags from förhoppning om att Sverige ska leva i en bommullsvärld som inte blandas in i det kriget.

 9. Louise Pettersson says:

  Systemet med FN:s terrorlistningar orsakar inte bara problem i Sverige utan det finns fall i flera andra europeiska länder där man drivit rättsfall inför domstol och ändå inte fått svar på vad personerna i fråga har blivit anklagade för. I bland annat Storbritannien har man infört en slags munkavlelag kallad “Glorification of terror” där man inte ens får tycka eller uttala sig i en riktning som kan tolkas till stöd för de listade terrororganisationerna. Då har man kommit långt från ett modernt rättsamhälle. Jag tycker att det är bra att även en centerpartist oroar sig för de här frågorna. Avtal eller inte, om det innebär att människor kommer att sväva i rättslöshet och undantdras sin möjlighet till rättslig prövning då är det fel att Sverige har skrivit på det avtalet och jag ser ingen principiell motsättning mellan att ifrågasätta detta och att samtidigt arbeta för att förändra listningarna. Det finns också andra problem som när människor kollektivt stämplas på grund av anknytning till en organisation också för handlingar som man inte haft något med att göra med eller när en organisation åtalas för sådant som enskilda personer har gjort.

 10. Leffe says:

  Bra att du tar upp denna fråga – men den är nog i pricip olöslig, i alla fall genom ett svenskt initiativ.

  Hur ska vi få med USA?

 11. site admin says:

  Leffe, självklart har du rätt i att USA med dagens opinion, politiska läge (även om demokraterna är lite bättre så är det hårfint) och president inte är speciellt intresserade av att öka rättssäkerheten. Terrorlistan är trots allt ingenting i jämförelse med Guantanamo. Storbritannien har också lagstiftning som går betydligt längre än terrorlistningen.

  Men jag tror och hoppas att det snart kommer en dag då opinionen i västvärlden svänger och det blir starka påtryckningar för att terrorismen måste bekämpas med hjälp av demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och annat som präglar det öppna samhället. Inte minst det samhälle som amerikanerna en gång var så stolta över. Sverige kan gå före genom att resa kraven inom FN och EU.

 12. site admin says:

  Magnus, du har verkligen köpt propagandan från Vita Huset. “Kriget mot terrorismen”. Är det något som vi inte ska ha så är det ett krig. Kampen mot terrorismen är en bättre beteckning, för självklart ska vi bekämpa all terror. Men att försöka vinna kampen med motståndarens medel är totalt feltänkt.

  Att stå upp för mänskliga rättigheter är aldrig att vara en “petimeternisse” (vad det nu är), för mänskliga rättigheter är aldrig någon petitess.

  Till slut handlar inte den här frågan om Sverige som land. Det handlar om alla människors rättigheter. Det är lika fel att en britt, amerikan eller iranier blir terrorlistad utan möjlighet att få anklagelserna rättsligt prövade i domstol.

 13. svennsson says:

  Tycker din fråga var berättigad. Det får inte bli så att frågor inte får ställas/inte får svar .. där allt till slut kan rättfärdigas av det “allomfattande kriget mot terrorismen”. Balans är absolut nödvändigt, annars kan det bli “Kriget mot rättsäkerheten” av alltsammans.

  Och, Bodström läts slippa undan i vanlig ordning, ingen uppföljning ingenting. Tveklöst”allianssplittringstema” Att du inte passade på att ge lymmeln några kängor!? 😉

 14. steelneck says:

  #Magnus A. Vi skall inte gå med i något krig, och i synnerhet inte mot terrorism eftersom det bara skapar än fler terrorister. Tom. USA har så smått börjat förstå det. En gammal sanning om krig är att förlorarfolket fortfarande måste kunna leva tillsammans med vinnarfolket, såvida inte en total etnisk rensning med folkmord sker. Att försöka stoppa terrorism bör vi dock göra, och ett bra sätt att göra det är genom att befrämja rättvisa och där så är är möjligt, försöka hejda hämdens onda spiral där hämd föder hämd. De som utför terrorhandlingar är ofta folk som anser sig orättvist behandlade och utför en hämdaktion, att sätta ett vapen mot (obs)potentiella terroristers huvud får dem inte att känna sig bättre behandlade, och det triggar snarare än stoppar hämdaktionen. Att bekämpa terrorism är således raka motsatsen till krig, att få slut på kriget.

 15. Tack says:

  Det borde väl vara en självklarhet för alla och envar att en person ska få veta vad han/hon står anklagad för — och även få en rimlig chans att försvara sig inför domstol. Det borde också vara självklart för alla och envar att det är den som anklagar någon som bör lägga fram alla bevis och få dem synade av domstol, experter och medier. Det ska aldrig räcka med att bara påstå att man har bevis för ditten och datten med hänvisning till det grumliga begreppet “krig mot terror”.

  Klart grabben ska ha en rättegång! Vad har man att förlora på det?

 16. Pingback: Linander tycker! » Dick Erixon ute och reser igen

Leave a Reply

Your email address will not be published.