Allas lika värde – även i Ryssland

Skriftlig riksdagsfråga till utrikesminister Carl Bildt.

Under helgen som gick arrangerades Moskva Pride och under söndagen hölls en demonstration mot att den tänkta Prideparaden förbjudits. Tyvärr attackerades de fredliga demonstranterna av våldsamma motdemonstranter. Människorättsaktivister från såväl Ryssland som andra länder blev misshandlade. Även svenska medborgare deltog vid Moskva Pride.

Ögonvittnen beskriver situationen som mycket hotfull och våldsam, men att demonstranterna ändå inte skyddades av närvarande poliser. Tvärtom greps demonstranter medan de våldsamma motdemonstranterna inte gjorde det.

Situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i Ryssland är mycket svår. Även om Ryssland är medlem i Europarådet sedan 1996 så är det högst tveksamt om de lever upp till Europakonventionens krav på mänskliga rättigheter för HBT-personer.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt han avser agera för att ställa krav på Ryssland att följa Europakonventionen?

This entry was posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Allas lika värde – även i Ryssland

  1. Mange says:

    Bra Johan!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.