Orimligt att kräva speltillstånd för Internetkaféer

Skriftlig fråga till statsrådet Sven-Erik Österberg

För någon vecka sedan beslöt kammarrätten i Jönköping att ett Internetkafé i Örebro ska ansöka om tillstånd för spelverksamhet eftersom datorerna som hyrs ut kan användas för att till exempel spela nätpoker.

Kammarrätten menar att datorerna inte bara är datorer, utan de är även spelautomater och därför ska tillstånd sökas. Detta skulle innebära att alla Internetkaféer och andra som tillhandahåller offentliga datorer bör söka tillstånd för spelverksamhet eftersom alla datorer kan användas för spel. En rimlig slutsats utifrån domen, men en totalt orimlig slutsats för alla som drabbas. Det kostar 64 000 kr för en Internetkaféägare med 32 datorer att söka ett tvåårigt tillstånd.

Lotterilagen var självklart inte tänkt för nätspel när den stiftades 1994. Kammarrättens tolkning av lagen ska varken jag eller statsrådet kommentera, men det borde vara enkelt att konstatera att lagen slår fel om den tvingar Internetkaféer och andra som tillhandahåller offentliga datorer att söka tillstånd för spelverksamhet.

Vilka åtgärder är statsrådet Sven-Erik Österberg, med ansvar för spelfrågor i regeringen, beredd att vidtaga för att alla Internetkaféer inte ska tvingas ansöka om tillstånd för spelverksamhet?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.