Överskott, men till vilket pris?

Under åtskilliga debatter i riksdagen och intervjuer i diverse medier har justitieministern sagt att polisen inte alls har brist på pengar utan tvärtom haft överskott under de senaste åren. Detta stämmer, tyvärr. Men frågan är om det är positivt att länspolismyndigheterna har sådana strikta budgetdirektiv att de inte ens gör av med de pengar de fått i budgeten för att klara medborgarnas trygghet.

I Blekinge har länspolismyndigheten lämnat tillbaka ca 20 mkr på två år, samtidigt som kritiken över polisens underbemanning är stark och poliserna i länet har löner under rikssnittet. Under 2005 har det hänt vid flera tillfällen att grundbemanningen varit för låg för att polisen ska kunna klara av farliga situationer. Självklart kräver också polisfacket att pengarna ska användas för fler poliser istället för att skickas tillbaka till statskassan.

Förklaringen som ges av Blekingepolisens ledning lyder problem med schemaläggning, för få polisaspiranter och för många äldre poliser som inte kan arbeta natt. Men samtidigt lovordar justitieministern sig själv och berättar stolt att över 4 000 nya poliser kommer att ha utbildats under den pågående mandatperioden. Tyvärr tycks inte medborgarna i Blekinge märka av detta, utan tvingas konstatera att deras trygghet prioriteras lägre än hårda budgetdirektiv.

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidtaga för att medborgarna i t.ex. Blekinge ska få den polisiära närvaro och trygghet som de är berättigade till?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.