IP-telefoni avslöjar hemliga nummer

Till statsrådet Åsa Torstensson (c):

En undersökning har visat att tre av femton svenska IP-telefonileverantörer har stora brister i sitt skydd av hemliga telefonnummer. Det innebär att personer som ringer till någon som använder IP-telefoni kan få sitt hemliga telefonnummer röjt. För de allra flesta av oss är det alldeles naturligt att den vi ringer till kan se vilket telefonnummer som ringt upp, men för personer som lever t.ex. med skyddad identitet i kombination med kvarskrivning kan det vara förödande att deras telefonnummer röjs.

Det finns tekniska möjligheter för ett fullgott skydd, och en majoritet av IP-telefonileverantörerna har också detta skydd, men det hjälper inte den person som inte vågar använda sin telefon eftersom det finns en risk att telefonnumret avslöjas.
Jag anser att det är en skyldighet för alla IP-telefonileverantörer att se till att skyddade telefonnummer inte avslöjas.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att alla IP-telefonileverantörer ska garantera att inga skyddade nummer röjs?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.