Skriftlig fråga till justitieministern om Rakel

Åter har vi kunnat läsa att det nya radiosystemet för landets ”blåljusmyndigheter” blir ännu mer försenat. Regeringen vägrade i det längsta att skjuta till nödvändiga resurser för att det nya Rakel skulle bli verklighet. Detta har inneburit en pressad tidsplan och det visar sig att Rakel-systemet inte kommer att kunna vara i drift till årsskiftet när det nuvarande systemet slutar fungera i storstadsområdena.

Problem i form av utdragen upphandlings- och beslutsprocess och svårigheter att teckna kontrakt med fastighetsägare för att bygga master och basstationer har gjort att regeringens senfärdighet att anslå tillräckliga resurser nu innebär ännu större kostnader.

Givetvis kan polisen inte stå utan radiokommunikation ens under en kort övergångsperiod och för att lösa problemet måste det nuvarande radiokommunikationssystemet fortsätta utnyttjas men med nya frekvenser. Detta innebär i första hand en merkostnad på 17 miljoner kronor. Men denna summa riskerar bli mycket högre med ytterligare förseningar.

Med anledning härav vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidtaga för att inte merkostnaderna ska öka ytterligare?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.