Reformera skatteutjämningen mellan Sverige och Danmark

Reformera eller omförhandla skatteutjämningen mellan Sverige och Danmark. Det kräver Johan Linander, riksdagsledamot (c) samt ledamot av Nordiska rådets presidium i en skriftlig fråga till Danmarks skatteminister;

”De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och en rimlig lösning bör vara att skatt ska betalas i bosättningslandet liksom i andra gränsregioner. Går detta inte uppnå bör nuvarande avtal ändras så att skatteutjämningen även omfattar offentligt anställda och pensionärer”

Ledamöter i Nordiska rådet har rätt att ställa skriftliga frågor till ministrar i samtliga nordiska länder. Frågan kommer att skickas till Danmarks skatteminister samt behandlas på Nordiska rådets presidiemöte på Svalbard i början av nästa vecka.

Skriftlig fråga till Danmarks skatteminister Kristian Jensen

Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm och danska skatteministern Svend Erik Hovmand. Det fanns stora förväntningar på avtalet och till en början var reaktionerna positiva. Allt sedan dess har fler och fler negativa konsekvenser av avtalet upptäckts och nu snart fyra år senare behövs det kraftfulla justeringar i avtalet för att rättvisa ska skapas.

Avtalet innebär att skatt betalas i arbetslandet men att skatteutjämning sker till bosättningslandet. Tyvärr visar det sig att de undantag som gjordes i avtalet innebär att en majoritet av arbetspendlarna mellan Sverige och Danmark inte omfattas av skatteutjämningssystemet. Undantag görs nämligen för offentliganställda, pensionärer och de som tjänar under 150 000 danska kronor. Det svenska Skatteverkets uträkning visar att endast en tredjedel av arbetspendlarna över Öresund därför omfattas av skatteutjämningen, vilket i sin tur innebär att Skåne förlorar 1,5 miljarder svenska kronor per år på avtalet.

Man kan verkligen ifrågasätta varför t.ex. offentlig anställda inte ska omfattas av skatteutjämningen. Självklart använder offentliganställda kommunal service i bosättningslandet på samma sätt som privatanställda, och varför ska då inte motsvarande del av skatten betala den service som ges i hemkommunen?

De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och en rimlig lösning bör vara att skatt ska betalas i bosättningslandet liksom i andra gränsregioner. Går detta inte uppnå bör nuvarande avtal ändras så att skatteutjämningen även omfattar offentligt anställda och pensionärer. Därutöver bör beloppsgränsen tas bort och den skatt som utjämnas bör höjas till en nivå som motsvarar ett snitt av den svenska kommunalskatten (dvs kommunalskatt både till primärkommunen och till landstingskommunen/regionen).

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Danmarks skatteminister Kristian Jensen vilka åtgärder han är beredd att vidtaga för att större rättvisa ska skapas i skatteutjämningen mellan Danmark och Sverige?

This entry was posted in Pressmeddelanden, Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

2 Responses to Reformera skatteutjämningen mellan Sverige och Danmark

  1. Bra handlingskraft och framför allt bra research! Jag har nämligen aldrig sett problemet så tydligt formulerat förut.

    Om man trots allt inte vill ändra så att skatten betalas i bosättningslandet, så är det ju viktigt att pengarna från skatteutjämningen kommer direkt till de kommuner som står för kostnaderna för gränsgångarna istället för att först gå till svenska staten (och sedan kanske ändå inte nå kommunen ifråga). Men det är kanske en annan “skriftlig fråga” i Nordiska rådet.

  2. site admin says:

    Tack Malte.

    Får se vilket svar jag får först innan jag går vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.