Rättsväsendet på fel väg?

Skriftlig riksdagsfråga till justitieminister Thomas Bodström:

Jag vågar utgå från att regeringen och justitieminister Thomas Bodström vill ha ett bra rättsväsende. Med ett bra rättsväsende menar jag hög rättssäkerhet, rättstrygghet och effektivitet, låg brottslighet, en stor andel brott blir utredda, samt trovärdighet och god förankring bland medborgarna.

Under de senaste åren har den socialdemokratiska regeringen drivit genom en radikal centralisering av rättsväsendet. Över 100 polisstationer har lagts ned under de senaste fyra åren och sedan år 2000 har antalet tingsrätter minskat med en tredjedel, från 93 till 62 tingsrätter.

Under samma tid har den grova brottsligheten ökat, medborgarna uppger att deras förtroende för polisen har minskat, balanserna i domstolarna har växt och domarna menar att de allt oftare känner stress som påverkar deras arbete.

Frågan man måste ställa sig är om justitieminister Thomas Bodström, med ansvar för det svenska rättsväsendet, har gjort någon analys av varför det svenska rättsväsendet inte utvecklas bättre och om det har någon koppling till den centralisering som skett.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att utvärdera hur den genomförda centraliseringen av det svenska rättsväsendet påverkar dess resultat?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.