Category Archives: Skriftliga frågor och svar i riksdagen

Här lägger jag in mina skriftliga riksdagsfrågor och de svar jag får oredigerade.

Själv med tjugo tungt kriminella

Skriftlig riksdagsfråga till justitieminister Thomas Bodström: Under sommaren har det åter igen varit problem inom kriminalvården, även om vi den här sommaren sluppit de spektakulära rymningar och fritagningar som skedde förra sommaren. Rapporter om hur vikarier på Kirsebergsanstalten i Malmö … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. danskundervisning

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda utvecklingen av danskundervisning i skånska skolor. Det är viktigt att barn och ungdomar i skolan får kunskaper om de övriga nordiska länderna och om skillnaderna … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Danskundervisning

Sverige är ett mycket stort land och det finns varierande behov och möjligheter i olika delar av landet. För Skånes del är jag övertygad om att mycket av den ekonomiska tillväxtpotentialen ligger i hur väl integrationen med den danska huvudstadsregionen … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. särskilda beredskapspolisen

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av Rikspolisstyrelsens skrivelse 9/9 2003 angående Särskilda beredskapspolisen. Regeringskansliet uppdrog den 5 januari 2005 åt länspolismästare Gunno Gunnmo att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågan om en utökad … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Fråga om särskilda beredskapspolisen

Sedan den 1 januari 2002 finns 1 500 särskilda beredskapspoliser utbildade och placerade vid polismyndigheterna runt om i Sverige. Dessa har en bättre utbildning och bättre utrustning än den tidigare beredskapspolisen och ska dessutom kunna användas även i fredstid till … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på Telia och bredband

Johan Linander har frågat näringsminister Thomas Östros vilka åtgärder han är beredd att vidtaga för att TeliaSonera inte skall motarbeta bredbandsutbyggnad och förhindra konkurrens. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag delar … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Fråga om Telia och bredband

Utbyggnaden av bredband pågår för fullt i stora delar av vårt land. Ett stort antal företag är med i utbyggnaden och det börjar likna en fungerande konkurrens. Tyvärr försvåras konkurrensen av att halvstatliga TeliaSonera inte släpper in andra företag i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på flexibel alkoholpolitik

Johan Linander har frågat mig vilka flexibla åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att lösa de olika sorters alkoholproblem som finns i olika delar av vårt land. Socialdepartementet har nyligen mottagit betänkandet Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Fråga om flexibel alkoholpolitik

Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången på alkohol är avgörande för ungdomars debutålder och hur mycket de dricker. De senaste åren har vi sett en katastrofal utveckling och värst är den i Skåne med närheten till billig alkohol i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på färre antagna till polisutbildningarna

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att antalet poliser inte skall minska kraftigt från år 2007. Regeringen utlovade i regeringsförklaringen efter valet 2002 att 4 000 nya poliser skulle utbildas under mandatperioden. Vi … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Färre antagna till polisutbildningarna

Rikspolischefen har i ett uttalande sagt att antalet antagna till polisutbildningarna måste minska efter 2006 och att förmodligen en av de tre polishögskolorna behöver stängas. Givetvis har detta skapat oro vid de nya polishögskolorna i Växjö och Umeå, men framförallt … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment