Etanolfabrik i Köpingebro

Danska Danisco Sugar meddelade igår, torsdag, att sockerbruket i Köpingebro ska stänga. Kvar blir enbart ett sockerbruk, det i Örtofta mellan Lund och Eslöv. Bakgrunden till nedläggningen är EU-beslutet att den europeiska produktionen av socker ska minskas med 35 procent och priset sänkas med 40 procent. Som en följd av detta minskas Danisco Sugars svenska sockerkvot från 368 000 ton till omkring 320 000. Ungefär 200 anställda och säsongsarbetare av beslutet, ett hårt slag för Sydöstra Skåne.

Samtidigt ökar efterfrågan av etanol i Sverige. Den svenska etanolproduktionen räcker inte till och därför sker en stor import från bland annat Brasilien. Givetvis vore det bättre om vi kunde använda svenska råvaror för etanolproduktion och skapa fler arbetstillfällen. Fabrikslokalerna i Köpingebro och anställdas kompetens skulle kunna användas för etanolproduktion istället för sockerframställning. En omvandlig från sockerbruk till etanolfabrik vore en god miljömässig åtgärd men också mycket viktigt för arbetsmarknaden i Sydöstra Skåne.
Denna fråga är inte i första hand ett statligt ansvar, men jag är övertygad om att det behövs ett samarbete mellan ägarna, Danisco Sugar, kommunen, regionen och staten för att detta ska kunna bli verklighet.

Vilka åtgärder kan jordbruksministern vidtaga för att nedläggningen av sockerbruket i Köpingebro ska bli en utveckling istället för en avveckling?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.