Politiska fångar i Tibet

Den 1 augusti lyckades den tibetanske nomaden Ronggye Adak hålla ett mycket överraskande och uppmärksammat tal vid hästkapplöpningsfestivalen i Lithang i Khamprovinsen. Han krävde bland annat att Hans Helighet Dalai Lama ska få komma tillbaka till Tibet och frigivning av Gedhun Chökyi Nyima, den elfte Panchen Lama som alltsedan han bortfördes vid sex års ålder hålls i förvar av den kinesiska regeringen. Ronggye Adak blev då gripen och senare arresterad.

Rättegången hölls vid den autonoma prefekturen Kardzes folkdomstol i förra veckan. Adak anklagades för att försöka splittra landet och domstolen förklarade honom skyldig till ”omstörtande verksamhet”. Adak är en mycket modig man och i förhörsbåset sa han bl.a. att ”det inte finns någon i Tibet som inte tror på, är lojal mot, eller längtar efter att se Dalai Lama. Den kinesiska regeringen skickar tvärtom ut propaganda om att tibetanerna i Tibet inte vill se honom och förlorat tron på honom… det är fel, och vi har inte någon frihet att säga det.”

Det är fullkomligt orimligt att Adak fängslats för sina fredliga åsikters skull. Sverige och övriga världen har ett ansvar att kräva att Kina friger Ronggye Adak och andra politiska fångar i Tibet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern att göra för att vi i Sverige kan och ska hjälpa politiska fångar i Tibet?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.